Współpraca zespołów medycznych Policji z jednostkami i komórkami organizacyjnymi formacji (ebook)

Współpraca zespołów medycznych Policji z jednostkami i komórkami organizacyjnymi formacji (ebook)

2,99 

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autorzy: Adam Płaczek, Helena Dyla
Policja kwartalnik kadry kierowniczej Policji nr 4/2018

Opis

Streszczenie: W artykule przedstawiono specyfikę działania zespołów medycznych funkcjonujących w strukturach Policji na przykładzie zespołu medycznego w Oddziale Prewencji Policji w Poznaniu. Dokonano charakterystyki poszczególnych stref działań ratowniczych, w których wykonywane są zadania związane z niesieniem przez funkcjonariuszy zespołów medycznych Policji pomocy osobom poszkodowanym. Przedstawiono czynności służbowe realizowane przez zespoły medyczne Policji na przykładzie zdarzenia, które miało miejsce w trakcie zabezpieczenia imprezy masowej. Szczegółowo omówiono współpracę zespołów medycznych z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji, uwzględniając aktualny stan prawny.

Słowa kluczowe: zespół medyczny Policji, ratownictwo medyczne, Policja

Abstract: The article presents the specificity of the operation of medical teams operating in the Police structures on the example of a medical team at the Police Prevention Department in Poznań. Characteristics of individual zones of rescue operations were performed, in which tasks related to bringing the Police medical teams to help the injured parties were carried out. Presented are the official activities carried out by the Police medical teams on the example of an event that took place during the mass event. The cooperation of medical teams with other organizational units of the Police has been discussed in detail, taking into account the current legal status.

Keywords: Medical team of the Police, emergency medical services, Police