Wybrane aspekty systemu bezpieczeństwa ruchu drogowego (ebook)

54,00 

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autor: Łukasz Foryś

Opis

Opis produktu:

Liczba stron: 156

e-ISBN 978-83-7462-789-4

=============

 

Rozdział 1. Bezpieczeństwo pieszych jako element systemu bezpieczeństwa ruchu drogowego
1.1. Sytuacja problemowa
1.2. Rodzaje zagrożeń pieszych w ruchu drogowym
1.3. Skala zdarzeń drogowych z udziałem pieszych w Polsce
1.4. Okoliczności sprzyjające zagrożeniom pieszych w ruchu drogowym

 

Rozdział 2. Systemowe podejście do bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce
2.1. Ujęcie bezpieczeństwa w ruchu drogowym
2.2. Systemowe podejście do zarządzania bezpieczeństwem w ruchu drogowym
2.3. Czynniki wpływające na bezpieczeństwo pieszego w ruchu drogowym
2.4. Podmioty zapewniające bezpieczeństwo ruchu drogowego

 

Rozdział 3. Działania Policji w zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego
3.1. Policja jako podmiot czuwający nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drogach
3.2. Priorytety komendanta głównego Policji jako element poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym
3.3. Polska Policja w ramach europejskiej współpracy
3.4. Wybrane przepisy ruchu drogowego państw europejskich dotyczące relacji pieszy — kierujący
3.5. Uprawnienia policjanta w związku z czuwaniem nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu na drodze
3.6. Wybrane działania Policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym

 

Rozdział 4. Doskonalenie działań Policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym
4.1. Zmiany w organizacji i funkcjonowaniu służby ruchu drogowego
4.2. Postulowane zmiany w zakresie naboru i szkolenia
policjantów pełniących służbę na drogach
4.3. Niezbędny zakres uprawnień w zakresie współdziałania z innymi podmiotami odpowiedzialnymi
za bezpieczeństwo ruchu drogowego
4.4. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym jako obszar działań profilaktycznych

 

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis wykresów
Spis tabel

Informacje dodatkowe

e-ISBN

978-83-7462-789-4