Wybrane aspekty zarządzania ryzykiem w sektorze publicznym (ebook)

Wybrane aspekty zarządzania ryzykiem w sektorze publicznym (ebook)

2,13