Wybrane międzynarodowe uregulowania prawne i rozwiązania instytucjonalne istotne w kontekście pozyskiwania dowodów z chmur obliczeniowych (ebook)

14,50 

Prawno-kryminalistyczne aspekty zabezpieczania i pozyskiwania dowodów elektronicznych z chmur obliczeniowych

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autor: Paweł Olber

Opis

Rozdział 2
Wybrane międzynarodowe uregulowania prawne i rozwiązania instytucjonalne
istotne w kontekście pozyskiwania dowodów z chmur obliczeniowych
2.1. Gromadzenie dowodów elektronicznych — ilustracja problematyki
2.2. Inicjatywy międzynarodowe na rzecz współpracy w walce z cyberprzestępczością
2.3. Instrumenty prawne współpracy międzynarodowej
2.4. Podsumowanie

Informacje dodatkowe

e-ISBN

978-83-7462-739-9