Wybrane prawnokarne aspekty „zakłóceń przetargów publicznych” (ebook)

2,99 

Opis

Policja nr 4/2017

Opis produktu:

Streszczenie: Przestępstwa przetargowe stanowią realne zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania państwa. Przede wszystkim wpływają na niepewność i niestabilność obrotu gospodarczego, co w konsekwencji godzi w prawidłowe realizowanie umów zawieranych w trybie przetargowym. W związku z tym umowy zawierane na potrzeby przetargów publicznych szczególnie wpływają na zachowania kryminogenne. De lege ferenda należałoby postulować wdrożenie nowych rozwiązań korelujących z realiami polskiego rynku gospodarczego, który wciąż podlega nadużyciom ze strony wielu podmiotów.

Słowa kluczowe: przetargi, niestabilność obrotu gospodarczego, realizacja umów w trybie przetargowym, przestępstwa przeciwko przetargom publicznym, przestępczość gospodarcza

Abstract: Crimes related to tendering pose a real threat to the functioning of a state. Above all they destabilize the economy, which in consequence leads to the inappropriate conclusion of tendering agreements. In spite of that,  the agreements concluded for the needs of public tenders, may have criminological implications.  Hence,  de lege ferenda proposals should include new solutions, which would take into consideration the functioning of the polish market, which is still susceptible to malpractice.

Keywords: tender, trade, business agreements, crimes related to tendering, economic crimes