Wybrane problemy bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej (ebook)

83,00 

Wydawnictwo: Akademia Policji w Szczytnie

Redakcja naukowa
Waldemar Zubrzycki
Andrzej Warmiński
Cezary Sochala

Opis

Liczba stron: 424
Miejsce i rok wydania: Szczytno 2023
ISBN 978-83-7462-820-4
e-ISBN 978-83-7462-821-1

 

Waldemar Zubrzycki
O bezpieczeństwie — przedsłowie

 

CZĘŚĆ I
Zagrożenia i wyzwania w kontekście bezpieczeństwa państwa

 

Andrzej Warmiński
Aktualne zagrożenia bezpieczeństwa państwa

Marian Chalimoniuk
Cezary Sochala
Działania hybrydowe jako wyzwanie dla bezpieczeństwa państwa

Irena Malinowska
Zorganizowana przestępczość transgraniczna

Piotr Zalewski
Zjawisko patostreamingu w cyberprzestrzeni

Łukasz Foryś
Wybrane zagrożenia bezpieczeństwa wynikające z cyfryzacji transportu

 

CZĘŚĆ II
Rozwiązania organizacyjno-prawne w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom

 

Krzysztof Prokop
Konstytucyjne prawo jednostki do bezpieczeństwa

Anna Mróz-Jagiełło
Bezpieczeństwo wewnętrzne w ujęciu Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

Cezary Guźniczak
Prawne uwarunkowania działań wojewody w warunkach stanów nadzwyczajnych i w zarządzaniu kryzysowym

Anna Kalisz
Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym w Polsce w ujęciu prawnym

Anna Majchrzak
Służby specjalne bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej

Tomasz Safjański
Rola zarządzania kadrami w przedsiębiorstwie w przeciwdziałaniu przestępstwom i deliktom pracowniczym

 

CZĘŚĆ III
Praktyczne działania na rzecz bezpieczeństwa

 

Cezary Sochala
Działalność naczelnych organów administracji rządowej w aspekcie bezpieczeństwa wewnętrznego

Cezary Sochala
Działalność naczelnych organów administracji rządowej w aspekcie obronności

Anna Rybicka
Michał Aleksandrowicz
Płaszczyzny międzynarodowej współpracy w ramach działania Centralnego Biura Śledczego Policji

Renata Włodarczyk
Identyfikacja dokumentów tożsamości przez funkcjonariuszy Straży Granicznej

Paweł Różański
Sprawność motoryczna kandydatów do wybranych formacji obronnych Rzeczypospolitej Polskiej

Jarosław Cymerski
Budowanie potencjału podmiotów systemu bezpieczeństwa państwa
na podstawie wybranych elementów rozwoju osobniczegoich przedstawicieli

Podsumowanie

Informacje dodatkowe

e-ISBN

978-83-7462-821-1