Wybrane problemy kształcenia online z zakresu bezpieczeństwa publicznego (ebook)

Wybrane problemy kształcenia online z zakresu bezpieczeństwa publicznego (ebook)

54,00 

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autor: Monika Hejduk

Opis

Liczba stron: 164

Miejsce i rok wydania: Szczytno 2022

e-ISBN 978-83-7462-799-3

=============

 

WSTĘP

1. Kształcenie online z zakresu bezpieczeństwa publicznego jako obszar poznania naukowego
1.1. Bezpieczeństwo i zagrożenie w ujęciu ogólnym tłem do badań szczegółowych
1.2. Potrzeba poznania naukowego kształcenia online z zakresu bezpieczeństwa publicznego

2. System bezpieczeństwa publicznego
2.1. Zakres znaczeniowy bezpieczeństwa publicznego
2.2. Pojęcie i istota porządku publicznego
2.3. Założenia organizacji systemu bezpieczeństwa publicznego

3. Charakterystyka e-learningu
3.1. Ustalenia znaczeniowe
3.2. Geneza i rozwój
3.3. Wady i zalety
3.4. Modele i narzędzia wykorzystywane w e-learningu
3.5. Techniki komunikacji
3.6. E-learning w ujęciu statystycznym

4. Doświadczenia kształcenia w zakresie bezpieczeństwa publicznego za pomocą e-learningu w wybranych uczelniach wyższych
4.1. Procedury stosowane w Wyższej Szkole Policji
4.2. Praktyki innych uczelni krajowych
4.3. Eksperiencje wybranych uczelni zagranicznych

5. Diagnoza obecnego stanu kształcenia online w zakresie bezpieczeństwa publicznego
5.1. Analiza i ocena funkcjonowania systemu bezpieczeństwa publicznego
5.2. Analiza potrzeby rozwoju e-learningu
5.3. Ocena doświadczeń e-learningu w zakresie bezpieczeństwa publicznego
5.4. Wnioski z diagnozy

6. Założenia skutecznego kształcenia online w zakresie bezpieczeństwa publicznego
6.1. Myśl przewodnia
6.2. Kryteria pedagogiczne
6.3. Wymagania organizacyjne
6.4. Rozwiązania techniczne

ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA

 

Informacje dodatkowe

e-ISBN

978-83-7462-799-3