Wybrane problemy pościgu transgranicznego w polsko-niemieckiej współpracy (ebook)

Wybrane problemy pościgu transgranicznego w polsko-niemieckiej współpracy (ebook)

1,28 

Policja nr 1/2017

Opis

Opis produktu:

Streszczenie: Przestępczość przygraniczna od lat rzuca cień na polsko-niemieckie relacje. Choć bezpośrednio poszkodowane są przede wszystkim niemieckie regiony przygraniczne, to skutki przestępczości odczuwalne są także, z uwagi na gospodarcze powiązania, po polskiej stronie. Dlatego też przestępczość przygraniczna powinna być postrzegana jako polsko-niemiecki problem, który zwalczać skutecznie można jedynie wspólnymi siłami. Jednym z najważniejszych instrumentów współpracy w tym zakresie jest pościg transgraniczny. Niestety podstawy prawne pościgu przez polsko-niemiecką granicę nie są obecnie optymalnie ukształtowane. Prowadzi to do tego, że w wielu przypadkach wszczęty pościg musi zostać przerwany na granicy państwowej. Nie budzi wątpliwości, że z tej sytuacji korzystają wyłącznie przestępcy. Niniejszy artykuł ukazuje nie tylko trudności interpretacyjne oraz praktyczne problemy rodzące się na gruncie aktualnej regulacji, lecz przedstawia również propozycje ich rozwiązania. Na początku przywołane zostały przepisy, zgodnie z którymi może być prowadzony pościg przez polsko-niemiecką granicę.

Słowa kluczowe: przestępczość przygraniczna, pościg,  współpraca polsko-niemiecka, współpraca policyjna, przemyt, Schengen

Abstract: For a long time, criminality on the Polish-German border has been one of the problems casting a shadow on Polish-German relations. Although it is the German border regions that are directly affected, the effects of crime are also felt in the economically connected Polish communes. Therefore, cross-border crime is a Polish-German problem which must be tackled through joint action. One of the most important countermeasures against crime in the border regions is the cross-border hot pursuit. Unfortunately, the current legal bases for the cross-border hot pursuit in the Polish-German relations are not optimal, and as a result, in many cases a national chase has to be stopped at the state border.

Keywords: crime in border regions, hot pursuit, Polish-German cooperation, police cooperation, smuggle, Schengen