Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrznych do ochrony instalacji liniowych infrastruktury krytycznej (ebook)

3,00 

Kategoria:

Opis

Streszczenie: Tematyka opracowania dotyczy technicznej ochrony infrastruktury krytycznej o konstrukcji liniowej za pomocą systemu bezzałogowych statków powietrznych. Zagadnienie to jest całkowicie pomijane w literaturze. Tymczasem różne przykłady z konfl iktu ukraińsko-rosyjskiego wykazały, że infrastruktura techniczna liniowa może stać się łatwym celem ataków dywersyjnych. W pracy przedstawiono podstawowe rodzaje infrastruktury krytycznej liniowej oraz wskazano na największe zagrożenia dla infrastruktury technicznej. Wskazano także na możliwości wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych do ochrony infrastruktury linowej oraz omówiono wady i zalet ich stosowania w praktyce.

Słowa kluczowe: infrastruktura krytyczna liniowa, bezzałogowe statki powietrzne

Summary: The topics include infrastructure protection measures on linear rules using the unmanned aerial system. This issue is completely omitted in the literature. Meanwhile, various examplesfrom the Ukrainian-Russian confl ict showed that the technical infrastructure, linear can become an easy target of subversive attacks. In order to provide fast access to the Internet. It also indicates the possibilities related to air protection in the scope of rope infrastructure protection. Also, be aware of the disadvantages and the advantage of BSP in practice.

Keywords: critical line infrastructure, unmanned aerial vehicles