Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej a zadłużenie samorządów terytorialnych Warmii i Mazur z perspektywy zasad zarządzania finansami w instytucjach publicznych (ebook)

Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej a zadłużenie samorządów terytorialnych Warmii i Mazur z perspektywy zasad zarządzania finansami w instytucjach publicznych (ebook)

6,00