Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie na Targach Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2017 (ebook)

2,81 

Opis

Policja nr 2/2017
Opis produktu:
Streszczenie: W dniach 18-21 maja 2017 r. po raz kolejny na Stadionie Narodowym odbyły się Warszawskie Targi Książki. Jest to wyjątkowo ważne wydarzenie zarówno dla autorów, jak i wydawnictw, gdyż mogą one pokazać i zaprezentować się na scenie czytelniczej, także dla księgarzy, bibliotekarzy i oczywiście czytelników, którzy mają okazję zapoznać się z różnorodnością wydawniczą oraz nowościami. Podczas targów zaprezentowało się ponad 800 wystawców z 32 krajów, a łącznie przez cztery dni targi odwiedziło około 75 000 zwiedzających. Wydawnictwo WSPol ponownie wystąpiło w ramach projektu ACADEMIA (Targi Książki Akademickiej i Naukowej).Słowa kluczowe: Warszawskie Targi Książki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, książki, autorzy, wystawcy, czytelnicyAbstract: From 18 to 21 May 2017 the Warsaw Book Fair was once again at the National Stadium. This is an extremely important event for both authors and publishers, because they can show and present themselves on the reading stage, also for booksellers, librarians and, of course, readers who have the opportunity to become familiar with publishing diversity and news. Over 800 exhibitors from 32 countries presented at the WTK, and for a total of four days, the Fair was visited by approximately 75 000 visitors. Publisher of High School Police in Szczytno once again appeared as part of the ACADEMIA (Book Academic and Scientific Book Fair) project.

Keywords: Warsaw Book Fair, Publisher of High School Police in Szczytno, books, authors, editors, readers