Z problematyki wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (ebook)

Z problematyki wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (ebook)

3,50 

Autor: Maciej Zając

Kategorie: ,

Opis

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Redakcja naukowa: Anna Kalisz (ORCID 0000-0002-8915-6532), Agnieszka Sadło-Nowak (ORCID 0000-0001-6252-6161)