Zagrożenie terroryzmem związane z organizacją imprez masowych (ebook)

3,00 

Kategoria:

Opis

Streszczenie: Imprezy masowe niejednokrotnie stawały się miejscem, gdzie przejawiała się działalność terrorystów. Śmiercionośnie postulowanie fundamentalizmu religijnego szczególnie widoczne było w atakach terrorystycznych dokonywanych w ostatnich latach przez członków tzw. Państwa Islamskiego (ISIS). Jako przykład można przywołać zamachy z Paryża z listopada 2016 r., które zostały dokonane podczas koncertu grupy Eagles of Death Metal w teatrze Bataclan i przy stadionie Stade de France, w którym odbywał się mecz piłki nożnej Francja – Niemcy. W wyniku zamachów w Paryżu jednej nocy zginęło 137 osób, a ponad 300 zostało rannych. 22 maja 2017 r. po koncercie amerykańskiej wokalistki Ariany Grande w hali Manchester Arena doszło do eksplozji. Zginęły 22 osoby, a 64 zostały ranne. Policja zidentyfikowała domniemanego zamachowca jako 22-letniego Salmana Abediego. Powyższe informacje wskazują, że zagrożenie terrorystyczne ze strony fundamentalistycznych grup religijnych jest obecne i staje się coraz poważniejsze. Artykuł opisuje zjawisko terroryzmu, które jest szczególnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa imprez masowych. W pierwszej części autor dokonał prezentacji pojęcia terroryzmu. Następnie zwrócił uwagę na powiązania pomiędzy terroryzmem a fundamentalizmem religijnym. Szczególną uwagę poświęcono czynnikom powodującym zagrożenie terroryzmem podczas imprez masowych, które przedstawiono w ostatniej części artykułu.

Słowa kluczowe: terroryzm, zamach terrorystyczny, zagrożenie, imprezy masowe, fundamentalizm religijny

Summary: Mass events frequently were a place where an activity of terrorism was showed. Deadly postulating of religious fundamentalism was specially manifested with terrorist attacks committed in last years by members of Islamic State – ISIS. We can recall examples of attacks in Paris, France in the November 2016. Two separated places were attacked at the same night – the first was the theatre Bataclan during the concert of Eagles of Death Metal and the second one nearby stadium Stade de France where the national football teams of Germany and France were playing. As a result of a crime, at one night 137 people died and over 300 was injured. On the 22nd of May 2017, after a concert of American singer, Ariana Grande, in the hall Manchester Arena the bomb had exploded. The number of dead victims was 22 and 64 people were injured. The Police identifi ed supposed terrorist – it was Salman Abedi, 22 years old. These information showed that the danger related with terrorism from the side of fundamentalist religious groups is current and it becomes more and more serious. An article describes a phenomenon of terrorism which is a special danger for security of mass events. In the fi rst part author presents conception of terrorism. Then he points out relations between terrorism and religious fundamentalism. A special attention was given to conditions which causes terrorism danger during mass events – they are presented in the last part of an article.

Keywords: terrorism, terrorist attempt, threat, mass event, religious fundamentalism