Zakres i forma udzielania informacji w przedmiocie danych telekomunikacyjnych na przykładzie wybranych operatorów (ebook)

Zakres i forma udzielania informacji w przedmiocie danych telekomunikacyjnych na przykładzie wybranych operatorów (ebook)

2,99 

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autor: Grzegorz Mazgaj
Policja kwartalnik kadry kierowniczej Policji nr 4/2018

Opis

Streszczenie: Policja polska prowadzi wiele spraw, w których pozyskiwana jest bardzo duża ilość danych telekomunikacyjnych. Zgodnie z przepisami prawa, okres ich przechowywania wynosi 12 miesięcy. Ustawa nie określa jednak jednolitego formatu danych billingowych, co oznacza, że mogą być one gromadzone i dystrybuowane w dowolny sposób. Ma to bardzo istotny wpływ na skuteczność ich wykorzystywania przez organy ścigania. Dlatego też w niniejszym artykule skupiono się na kształcie formatów danych, dostarczanych przez operatorów. Przedmiotem analizy są raporty czterech głównych firm telefonii komórkowej działających w Polsce oraz jeden raport operatora wirtualnego.

Słowa kluczowe: dane telekomunikacyjne, operator komórkowy, stacja przekaźnikowa BTS, retencja danych

Abstract: The polish Police conduct many cases in which a huge amount of Call Data Records (CDA) is obtained. Under telecommunications law, the retention period for billing data is 12 months. The law does not specify a homogenous format of these data, which means that the operators may collect and distributed them in any way. This has a very significant impact on the effectiveness of the use of billing data by Law Enforcement Authorities (LEAs). Therefore, the billing data formats, providing by the operators, are the main issue of the article. The subject of the analysis are reports of the four main mobile companies operating in Poland, as well as one report of the virtual mobile operator.

Keywords: Call Data Records, mobile operator, base transceiver station, CDR retention