Zarys działań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska naturalnego na terenie Republiki Słowackiej (ebook)

Zarys działań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska naturalnego na terenie Republiki Słowackiej (ebook)

2,13 

Opis

Opis produktu:

Streszczenie. Artykuł w swej zasadniczej treści odnosi się do problematyki ochrony środowiska naturalnego w realiach Republiki Słowackiej. W tekście omówiono wybrane instrumenty prawne oraz rozwiązania organizacyjne i doktrynalne, które służą obywatelom tego kraju w staraniach o zachowanie dziedzictwa narodowego, jakim bez wątpienia jest przyroda i jej niepowtarzalne piękno. Przedstawiono regulacje kodeksowe, inicjatywy w zakresie oceny rozwiązań organizacyjnych i funkcjonowania państwowych/samorządowych komórek kontrolnych. Ponadto poruszono kwestie przestrzegania i oceny aktualnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony środowiska naturalnego u naszych południowych sąsiadów oraz zintegrowane działania zapobiegawcze i kontrolę zanieczyszczeń, a także inicjatywy podejmowane w związku z wystąpieniem znaczących szkód w środowisku naturalnym lub wynikające z poważnych awarii przemysłowych.

Słowa kluczowe: środowisko naturalne, Republika Słowacka, Ecolabel