Zarządzanie ryzykiem w projektach filmowych finansowanych w formie crowdfundingu (ebook)

Zarządzanie ryzykiem w projektach filmowych finansowanych w formie crowdfundingu (ebook)

2,13