Zarzut obrazy przepisu prawa materialnego typizującego przestępstwo fałszerstwa materialnego (ebook)

Zarzut obrazy przepisu prawa materialnego typizującego przestępstwo fałszerstwa materialnego (ebook)

4,00 

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autor: Anna Kalisz (ORCID 0000-0002-8915-6532)

Opis

Bezpieczeństwo dokumentów publicznych. Wybrane problemy
pod redakcją Marka Fałdowskiego