Zasady ewaluacji skuteczności monitoringu wizyjnego (ebook)

3,00 

Kategoria:

Opis

Streszczenie: Zgodnie z ideą polityki karnej opartej na dowodach (ang. evidence based crime policy) w celu poprawy obiektywnego i subiektywnego bezpieczeństwa obywateli należy wdrażać takie inicjatywy, których skuteczność i celowość znajdują potwierdzenie w rzetelnie przeprowadzonych badaniach naukowych. Coraz częściej realizacji wspomnianych celów służy monitoring wizyjny cieszący się zresztą społeczną aprobatą. Jako że instalacja i zarządzanie takim systemem są działaniami kosztochłonnymi, kluczową kwestią jest zatem czy – w celu obniżenia poziomu przestępczości – wspomniane wydatki lepiej ponieść na kamery CCTV (ang. Closed-Circuit TeleVision) czy inne środki prewencyjne. Nie sposób jednak – co często zdarza się w praktyce- w ocenie skuteczności narzędzi prewencyjnych poprzestać na anegdotycznych doniesieniach o ich skuteczności. Bez przeprowadzenia wysokiej jakości (w rozumieniu metodologicznym) badań skuteczności monitoringu wizyjnego nie można rzetelnie odpowiedzieć na pytanie, czy jest on rzeczywiście skuteczny w walce z przestępczością.

Słowa kluczowe: CCTV, monitoring wizyjny, ewaluacja monitoringu wizyjnego, prewencja

Summary: According to evidence based crime policy to effi ciently increase both – safety and sense of safety – of citizens initiatives are to be implemented which are supported by evidence demonstrating their effectiveness. Public surveillance systems are becoming one of the most important tools to provide safety and are widely accepted by citizens. Due to the fact, that installation and management of public surveillance systems requires vast fi nancial investments a fundamental question ought to be posed – in order to decrease crime rates should money be spent on CCTV (Closed-Circuit TeleVision) cameras or other prevention programs and interventions. Many assessments of prevention measures are merely anecdotal in nature. Unfortunately, without high quality (in methodological sense) experimental data on CCTV effectiveness it is impossible to decide whether public surveillance actually reduces crime. To evaluate CCTV effectiveness several key aspects are to be considered even before he system is implemented.

Keywords: CCTV, public surveillance systems, CCTV evaluation, prevention