Zespoły medyczne Policji i ich rola w systemie ratownictwa medycznego (ebook)

Zespoły medyczne Policji i ich rola w systemie ratownictwa medycznego (ebook)

2,99 

Opis

Policja nr 4/2017
Opis produktu:
Streszczenie: W artykule przedstawiono rolę zespołów medycznych funkcjonujących w oddziałach i pododdziałach prewencji polskiej Policji, w systemie ratownictwa medycznego. Wskazano ich genezę, scharakteryzowano personel medyczny pełniący służbę w tych zespołach. W artykule przedstawiono także wyposażenie, jakim dysponują policyjni medycy oraz najczęstsze sytuacje, w których zespoły medyczne Policji udzielają pomocy osobom znajdującym się w sytuacji nagłego zagrożenia zdrowotnego. Wskazano także obecny stan prawny dotyczący wykonywania przez policjantów zespołów medycznych tzw. medycznych czynności ratunkowych wobec osób będących w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.Słowa kluczowe: sytuacja zagrożenia, Policja, zespół medyczny PolicjiAbstract: This article shows the role of professional medical teams workers, which function in unit or subunit of Polish Riot Police in medical rescue system. The article indicates their origins, describes medical personal who works in those medical teams. Also, this article shows the equipment of paramedics and the most common emergency situations, where Police medical teams give medical assistance to people in live-threatening situations. It also indicates the current legal situation concerning the performing so-called medical rescue operations by the Police medical teams.Keywords: emergency situation, police, medical team of the Police