Zwalczanie fałszerstw pieniędzy

38,85 

Symbol: 76-0171
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autorzy: A.Nowak, T.Malczyk, R.Nesterowicz

66 w magazynie

Opis

Format: B5
Liczba stron: 216
Miejsce i rok wydania: Szczytno 2010
ISBN: 978-83-7462-256-1

Spis treści
Wstęp

Rozdział I
Karnoprawne aspekty fałszowania pieniędzy
1. Uwagi wstępne
2. Artykuł 310 kk — znamiona ustawowe
3. Artykuł 312 kk — znamiona ustawowe
4. Przedmiot bezpośredniego działania
5. Środki organizacyjno-prawne zwalczania fałszerstw euro

Robert Nesterowicz
Rozdział II
Wybrane zagadnienia z zakresu zwalczania fałszerstw pieniędzy
1. Unia Gospodarcza i Walutowa — euro
2. Fałszerstwa banknotów euro
3. Dolar amerykański — USD
4. Fałszerstwa USD w Polsce
5. Banknoty polskie
6. Postępowania przygotowawcze w sprawach o fałszerstwa pieniędzy na podstawie Policyjnego Systemu Statystyki Przestępczości „TEMIDA”
7. Społeczne koszty fałszowania pieniędzy

Tomasz Malczyk
Rozdział III
Międzynarodowy i krajowy system zwalczania fałszerstw pieniędzy
1. Uwagi wstępne
2. Rola emitenta znaków pieniężnych w systemie zwalczania fałszerstw pieniędzy
3. Komisja Europejska w systemie zwalczania fałszerstw pieniędzy
4. Interpol w systemie zwalczania fałszerstw pieniędzy
5. Europol jako biuro centralne do zwalczania fałszerstw waluty euro
6. Zadania krajowych biur centralnych do walki z fałszerstwami pieniędzy
7. Zasady wymiany informacji w krajowym systemie zwalczania przestępczości fałszerstw pieniędzy
8. Skuteczne funkcjonowanie systemu zwalczania fałszerstw pieniędzy w Polsce — podsumowanie, wnioski i postulaty

Robert Nesterowicz
Rozdział IV
Rozpoznawanie falsyfikatów znaków pieniężnych
1. Banknoty i monety — uwagi wstępne
2. Główne techniki druku używane do produkcji banknotów
3. Elementy zabezpieczające w banknotach
4. Rozpoznawanie falsyfi katów znaków pieniężnych w praktyce

Tomasz Malczyk
Robert Nesterowicz
Rozdział V
Taktyka wybranych czynności w sprawach o fałszerstwa pieniędzy
1. Uwagi wstępne
2. Zasady postępowania z zatrzymanymi znakami pieniężnymi
3. Badania daktyloskopijne oraz biologiczne
4. Czynności operacyjno-rozpoznawcze
5. Zasady dokonywania oględzin i prowadzenia przeszukania ośrodka fałszerskiego
6. Metodyka prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach o fałszerstwa pieniędzy
7. Fałszerze pieniędzy oraz osoby wprowadzające falsyfi katy do obiegu

Tomasz Malczyk
Robert Nesterowicz
Rozdział VI
Objaśnienia wybranych pojęć związanych z fałszerstwami pieniędzy
1. Uwagi wstępne
2. Klasyfi kacja falsyfi katów znaków pieniężnych
3. Klasa fałszerska
4. Indykatyw falsyfi katów
5. Numer kliszy (płyty) na banknotach euro
6. Oznaczenia cech charakterystycznych na banknotach USD
7. Wygląd szaty grafi cznej funtów brytyjskich o nominale 20 £ starej i nowej emisji
8. Banknoty polimerowe
9. Nowe technologie znajdujące zastosowanie w produkcji banknotów
10. Zasady wykorzystywania wizerunków polskich banknotów i monet

Bibliografia

Informacje dodatkowe

Waga 0,40 kg