Na stronie można dokonać zakupów publikacji i periodyków wydanych przez Akademię Policji w Szczytnie. Zamówione publikacje są wysyłane wraz z fakturą VAT na adres Zamawiającego. Koszt przesyłki ponosi Zamawiający.
Czas realizacji dostawy to 7 dni roboczych od momentu odnotowania wpłaty na koncie sklepu lub złożenia zamówienia w ramach przesyłki „za pobraniem”.

Publikacje i periodyki można nabyć:

  • w ramach sprzedaży bezpośredniej, w punkcie sprzedaży Akademii Policji w Szczytnie,
  • w ramach sprzedaży wysyłkowej,
  • za pośrednictwem strony internetowej: https://wydawnictwa.akademiapolicji.edu.pl lub składając zamówienie na druku „Zamówienie na zakup publikacji/akcydensów” przesłanym do Wydawnictwa pocztą elektroniczną na adres: sklep@apol.edu.pl. Istnieje również możliwość przesłania wypełnianego druku zamówienia na adres: Dział Wydawnictw i Poligrafii Akademii Policji w Szczytnie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111, 12-100 Szczytno.

Pobierz druk zamówienia na zakup publikacji/akcydensów

Płatności za zamówienia należy realizować z chwilą gdy zostaną Państwo poinformowani o przyjęciu zamówienia, na nr rachunku Akademii Policji
w Szczytnie:
BNP Paribas Bank Polska S.A. 25 2030 0045 1110 0000 0330 9780
w przypadku zamówień "przelew na konto"