Bezpieczeństwo państwa a zagrożenie terroryzmem. Instytucje państwa wobec zagrożenia terroryzmem. Tom 2 (ebook)

Bezpieczeństwo państwa a zagrożenie terroryzmem. Instytucje państwa wobec zagrożenia terroryzmem. Tom 2 (ebook)

42,00 

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Redakcja naukowa: Kuba Jałoszyński, Tomasz Aleksandrowicz, Krzysztof Wiciak

Opis

ISBN 978-83-7462-528-9
e-ISBN 978-83-7462-529-6

 

Opis produktu:

Liczba stron: 484

Rok wydania: 2016

============

Spis treści

Wprowadzenie (K. Jałoszyński)

1. System bezpieczeństwa narodowego (R. Jakubczak, W. Jakubczak)

1.1. Pojęcie, istota, polityka i strategia bezpieczeństwa narodowego

1.1.1. Współczesne pojęcie bezpieczeństwa narodowego

1.1.2. Istota bezpieczeństwa narodowego

1.1.3. Polityczna strona bezpieczeństwa narodowego

1.1.4. Strategiczny wymiar bezpieczeństwa narodowego

1.2. Bezpieczeństwo narodowe jako system (R. Jakubczak)

1.2.1. Pojęcie, elementy oraz istota systemu bezpieczeństwa narodowego

1.2.2. Rola i miejsce zarządzania kryzysowego w systemie bezpieczeństwa (J. Gołębiewski, R. Jakubczak)

1.3. Podsystem antyterrorystyczny systemu bezpieczeństwa państwa (K. Jałoszyński)

1.4. Państwo w walce z terroryzmem a prawa człowieka (P. Piasecka)

2. Obszar spraw wewnętrznych państwa wobec zagrożenia terroryzmem (R. Socha, K. Jałoszyński)

2.1. Policja wobec zagrożenia terroryzmem

2.2. Służby ochrony granic wobec zagrożenia terroryzmem (J.R. Truchan)

2.3. Służby ochrony VIP wobec zagrożenia terroryzmem (J. Cymerski)

2.4. Straż pożarna wobec zagrożenia terroryzmem (J. Telak)

2.5. Profilaktyka i edukacja antyterrorystyczna (I.T. Dziubek)

3. Zarządzanie kryzysowe wobec zagrożenia terroryzmem (A. Tyburska)

3.1. Kryzys i sytuacja kryzysowa

3.2. Ryzyko w zarządzaniu kryzysowym

3.3. Zarządzanie kryzysowe i jego fazy

3.4. Raport o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego

3.5. Infrastruktura krytyczna i jej ochrona jako element zarządzania kryzysowego

3.6. Plany zarządzania kryzysowego

4. Obszar służb specjalnych państwa wobec zagrożenia terroryzmem (S. Zalewski)

4.1. Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa

4.2. Cywilne służby specjalne wobec zagrożenia terroryzmem

4.3. Wojskowe służby specjalne wobec zagrożenia terroryzmem

5. Obszar obrony narodowej w państwie wobec zagrożenia terroryzmem (M. Busłowicz)

5.1. Siły zbrojne w systemie bezpieczeństwa państwa

5.2. Siły zbrojne wobec zagrożenia terroryzmem

6. Obszar wymiaru sprawiedliwości w państwie wobec zagrożenia terroryzmem (I. Nowicka)

6.1. Penalizacja przestępstwa terroryzmu

6.2. Organy ścigania wobec przestępstwa terroryzmu

7. Obszar organów ochrony interesów finansowych państwa wobec zagrożenia terroryzmem (M. Kluczyński)

7.1. Finansowanie terroryzmu i pranie pieniędzy

7.2. Służba Celna

7.3. Organy administracji podatkowej

7.4. Organy kontroli skarbowej

7.5. Organy informacji finansowej

7.6. Organy ochrony interesów finansowych państwa w systemie antyterrorystycznym Rzeczypospolitej Polskiej

8. Wymiar prawny i instytucjonalny działania państwa wobec zagrożenia cyberterroryzmem (A. Kańciak)

8.1. Pojęcie cyberterroryzmu

8.2. System instytucjonalny przeciwdziałania i zwalczania cyberterroryzmu

8.3. Dokumenty strategiczne w zakresie przeciwdziałania i zwalczania terroryzmu w cyberprzestrzeni

9. Koordynacja działań wobec zagrożeń terroryzmem w wymiarze wewnętrznym i międzynarodowym (T. Safjański, D. Szlachter)

9.1. Koordynacja w wymiarze wewnętrznym

9.1.1. Poziom strategiczny

9.1.2. Poziom operacyjny

9.1.3. Poziom taktyczny

9.2. Koordynacja w wymiarze międzynarodowym

9.2.1. Organizacje i inicjatywy o charakterze globalnym

9.2.2. Organizacje i inicjatywy o charakterze regionalnym

9.2.3. Instytucje, agencje wyspecjalizowane Unii Europejskiej oraz inicjatywy nieformalne grupujące wybrane państwa unijne

9.2.4. Inicjatywy bilateralne

10. Zabezpieczenie logistyczne w obliczu ataku terrorystycznego (A. Suchoń)

10.1. Zabezpieczenie miejsca pobytu zadysponowanych sił specjalnych do działań kontrterrorystycznych

10.2. Zabezpieczenie transportowe

10.3. Zabezpieczenie materiałowe działań kontrterrorystycznych

10.4. Zabezpieczenie medyczne miejsca ataku terrorystycznego (J.S. Chełchowski)

10.4.1. Pierwsza pomoc w rejonie działań bojowych (P. Jastrzębski)

Bibliografia

Publikacje zwarte, artykuły

Źródła prawa

Inne

Źródła internetowe

Informacje o autorach

Informacje dodatkowe

e-ISBN

978-83-7462-529-6