Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane problemy teorii i praktyki (ebook)

Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane problemy teorii i praktyki (ebook)

35,00 

Symbol: 76-0672
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autorzy: Andrzej Misiuk, Marcin Jurgilewicz, Aleksander Babiński

Opis

Opis produktu:

Liczba stron: 164

Format: B5

Oprawa: twarda

===============

Wstęp

Andrzej Misiuk: Kształtowanie się systemu bezpieczeństwa wewnętrznego w II Rzeczypospolitej w latach 1918-1922

Andrzej Misiuk: Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego państwa

Marcin Jurgilewicz: Użycie przez Policję środków przymusu bezpośredniego w ochronie bezpieczeństwa wewnętrznego w świetle przykładów z orzecznictwa krajowego i międzynarodowego

Marcin Jurgilewicz: Udział Policji i straży gminnych (miejskich) na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa zgromadzeń ze szczególnym uwzględnieniem użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej

Aleksander Babiński: Stanowienie prawa ogólnokrajowego na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego państwa – wybrane problemy

Aleksander Babiński: Bezpieczeństwo uczestników pielgrzymek, procesji i konduktów żałobnych korzystających z dróg publicznych