Przeciwdziałanie międzynarodowej przestępczości przeciwko środowisku naturalnemu z perspektywy organów ścigania

43,00 

Symbol: 76-0626-1
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autorzy: Pod red. nauk. W. Pływaczewskiego, A. Nowak, M. Porwisz

8 w magazynie

SKU: 76-0626-1 Kategoria:

Opis

Opis produktu:

Format: B5

Oprawa: twarda

Stron: 350

============

Spis treści

Wstęp

dr hab. Wiesław Pływaczewski, prof. UWM

Przeciwdziałanie zorganizowanej przestępczości przeciwko światowemu dziedzictwu przyrodniczemu – na przykładzie branży oleju palmowego

doc. JUDr. Stanislav Križovský, PhD Ing. Jozefína Drotárová

Roma and environmenta case study – Community Rudňany

dr hab. Jacek Dworzecki, prof. WSPol

Zarys działań podejmowanych na rzecz ochrony środowiska naturalnego na terenie Republiki Słowackiej

dr hab. Izabela Nowicka, prof. WSPol, dr Aleksandra Nowak, doc. Magdaléna Ondicová, PhD

Badanie ankietowe dotyczące świadomości prawnej w zakresie ochrony i praw zwierząt

Grzegorz Ignatowicz

Regulacja prawna handlu dzikimi zwierzętami i roślinami z uwzględnieniem orzecznictwa i aktów prawa międzynarodowego

dr hab. Małgorzata Szwejkowska, prof. UWM, dr Wojciech Truszkowski

Przestępstwo znęcania się nad zwierzętami w świetle ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt

Szymon Michał Buczyński

Przestępstwa przeciwko środowisku przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym

dr Joanna Narodowska

Przeciwdziałanie kłusownictwu rybackiemu w świetle badań

dr Monika Kotowska, dr Maciej Duda

Przestępstwa przeciwko środowisku w województwie warmińsko­-mazurskim w ujęciu fenomenologicznym

dr Agnieszka Sadło-Nowak

Zwierzę jako znamię strony przedmiotowej na podstawie wybranych wykroczeń

Sebastian Solecki

Kilka uwag o możliwości stosowania środków probacyjnych wobec sprawców przestępstw związanych z CITES

dr Agnieszka Choromańska

Status pokrzywdzonego w sprawach o przestępstwo znęcania się nad zwierzętami. Uwagi na tle wyroku Sądu Najwyższego z 16 stycznia 2014 r. (VKK 370/13)

dr Monika Porwisz

Udział w postępowaniu karnym organizacji społecznych działających na rzecz ochrony zwierząt

dr Mariusz Róg

Kara pieniężna za usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości

Bogdan Meina, Jolanta Surawska

Działalność kontrolna Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska

dr inż. Ewa Golisz, prof. dr hab. Adam Kupczyk

Problemy funkcjonowania sektorów biopaliw transportowych w Polsce

dr hab. inż. Elżbieta Zębek

Prawne i organizacyjne instrumenty przeciwdziałania nielegalnej gospodarce odpadami

dr Paweł Łabuz, dr Mariusz Michalski

Aspekty prawno­-kryminologiczne przestępczości zorganizowanej w zakresie gospodarowania odpadami medycznymi i komunalnymi

Magdalena Siemaszko, Gabriela Jarzębowska

Etyka ochrony zwierząt w ochronie przyrody – konflikt dyskursów i szukanie rozwiązań na przykładzie problemu gatunków inwazyjnych

dr Tomasz Tadeusz Majer, Klaudia Łuka

Przemysłowy chów trzody chlewnej – uwarunkowania prawne i próby ich omijania

dr Dorota Mocarska

Weganizm. Ochrona środowiska na talerzu

Jakub Bryk

Zupa z płetwy rekina – upodobania kulinarne a ochrona zagrożonych gatunków

Informacje dodatkowe

Waga 0,65 kg