Rozdział 2. Formy racjonalizacji zarządzania bezpieczeństwem finansów publicznych w Policji (ebook)

21,00 

System zarządzania bezpieczeństwem finansów publicznych w Policji. Przegląd elementów systemu stojących na straży bezpieczeństwa finansów publicznych w Policji

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autor: Ferdynand Skiba

Opis

ROZDZIAŁ 2
Formy racjonalizacji zarządzania bezpieczeństwem finansów publicznych w Policji
2.1. Udział zarządzania i planowania strategicznego w ochronie finansów publicznych
2.2. Wykorzystanie planowania rzeczowo-finansowego w jednostkach Policji w kwestii bezpieczeństwa finansów publicznych
2.3. System zamówień publicznych w Policji w aspekcie ochrony finansów publicznych
2.4. Gwarancje stojące na straży bezpieczeństwa zasobów Skarbu Państwa będących w dyspozycji Policji

Informacje dodatkowe

e-ISBN

978-83-7462-801-3