Rozdział III. Szczegółowa regulacja stosowania ś.p.b. (ebook)

8,00 

Środki przymusu bezpośredniego. Tom I. Wspólna regulacja

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autor: Ireneusz Kobus

Opis

Rozdział III. Szczegółowa regulacja stosowania ś.p.b.
1. Wprowadzenie do rozdziału
2. Elementy powiązane z poszczególnymi ś.p.b.
2.1. Siła fi zyczna
2.2. Kajdanki
2.3. Kaft an bezpieczeństwa i pas obezwładniający
2.4. Siatka obezwładniająca
2.5. Kask zabezpieczający
2.6. Pałka służbowa
2.7. Wodne środki obezwładniające
2.8. Pies służbowy
2.9. Koń służbowy
2.10. Pociski niepenetracyjne
2.11. Chemiczne środki obezwładniające
2.12. Przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej
2.13. Cela zabezpieczająca
2.14. Izba izolacyjna
2.15. Pokój izolacyjny
2.16. Kolczatka drogowa i inne
2.17. Pojazd służbowy
2.18. Środki do pokonywania zamknięć budowlanych i innych
2.19. Środki pirotechniczne
2.20. Zestawienie powiązań
4. Niezbędne obliczenia
5. Podsumowanie rozdziału
6. Tabele
Tabela nr III. Powiązania ś.p.b. z elementami regulującymi ich użycie lub wykorzystanie

Informacje dodatkowe

e-ISBN

978-83-7462-760-3