Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego, t. 4. Dokumenty i pisma procesowe w pragmatyce służbowej

Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego, t. 4. Dokumenty i pisma procesowe w pragmatyce służbowej

120,25 

Symbol: 76-0667-6
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
wybór i redakcja: Dorota Mocarska

Brak w magazynie

SKU: 76-0667-6 Kategoria:

Opis

Liczba stron: 392
Format: B5
Oprawa: miękka

===============

ebook

 

 

SPIS TREŚCI

Wstęp
Rozdział 1. Historia, tradycja i etos służby policyjnej
Rozdział 2. Elementy psychologii w zarządzaniu oraz wybrane aspekty komunikacji społecznej
Rozdział 3. Organizacja i zarządzanie
Rozdział 4. Wybrane zagadnienia z materialnego prawa administracyjnego
Rozdział 5. Wybrane zagadnienia z postępowania administracyjnego
Rozdział 6. Postępowanie w sprawach o wykroczenia
Rozdział 7. Wybrane zagadnienia z prawa karnego procesowego
Rozdział 8. Wybrane elementy kryminologii i profilaktyki społecznej
Rozdział 9. Pragmatyka służbowa
Rozdział 10. Organizacja i funkcjonowanie służby prewencyjnej
Rozdział 11. Taktyka służby ruchu drogowego
Rozdział 12. Zarządzanie kryzysowe oraz organizacja operacji policyjnych
Rozdział 13. Wybrane zagadnienia techniki kryminalistycznej
Rozdział 14. Taktyka działań operacyjno-rozpoznawczych
Rozdział 15. Taktyka zwalczania przestępczości kryminalnej
Rozdział 16. Wybrane zagadnienia taktyki zwalczania przestępczości gospodarczej
Rozdział 17. Analiza kryminalna
Rozdział 18. Zwalczanie przestępczości zorganizowanej
Rozdział 19. Zagrożenia ze strony współczesnego terroryzmu
Rozdział 20. Cyberprzestępczość
Rozdział 21. Doskonalenie udzielania pierwszej pomocy
Rozdział 22. Doskonalenie zawodowe policjantów z zakresu szkolenia strzeleckiego
Rozdział 23. Międzynarodowa współpraca Policji i wybrane elektroniczne systemy wspomagające realizację zadań Policji
Rozdział 24. Wybrane zagadnienia technik interwencji
Rozdział 25. Promocja zdrowia

===============

Istnieje możliwość zakupu publikacji Systemowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego, t. 4. Dokumenty i pisma procesowe w pragmatyce służbowej, bezpośrednio w punkcie sprzedaży WSPol w Szczytnie (budynek stołówki, parter) w cenie 45 zł przez następujące osoby:
* słuchacze szkoleń i kursów realizowanych w WSPol (z wyłączeniem organizowanych komercyjnie),
* funkcjonariusze i pracownicy służb podległych MSWiA skierowani na studia w WSPol (w tym również studia podyplomowe),
* funkcjonariusze służb podległych MSWiA,
* studenci odbywający studia w WSPol w systemie stacjonarnym,
* funkcjonariusze pełniący służbę w WSPol,
* pracownicy cywilni zatrudnieni w WSPol (stosunek pracy) na stanowisku nauczyciela akademickiego, a także kadra kierownicza.

Informacje dodatkowe

Waga 0.55 kg