Wyzwania, szanse zagrożenia i ryzyko dla bezpieczeństwa narodowego RP o charakterze wewnętrznym

43,00 

Symbol: 76-0615-2
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autorzy: Ryszard Jakubczak, Bernard Wiśniewski (red.)

3 w magazynie

SKU: 76-0615-2 Kategoria:

Opis

Opis produktu:

Oprawa: twarda

Liczba stron: 307

Format: B5

Rok wydania: 2016

_______________

Spis treści

Wprowadzenie

1. Żywotne kwestie dla współczesnej teorii bezpieczeństwa narodowego

1.1. Pojęcie i istota bezpieczeństwa narodowego

1.2. Polityka bezpieczeństwa narodowego

1.3. Strategia bezpieczeństwa narodowego

1.4. Ogólna charakterystyka wybranych czynników wpływających na trwałość państwa

1.4.1. Morale i dziedzictwo kulturowe

1.4.2. Kultura (jakość) władzy

1.4.3. Właściwości potencjału społecznego w Polsce

1.4.4. Organizacja państwa i społeczeństwa polskiego

1.4.5. Aktywność podmiotów spoza władzy publicznej wpływająca na trwałość państwa

1.4.6. Globalizacja

1.5. Konkluzje

2. Zakres znaczeniowy pojęć: wyzwanie, szansa, zagrożenie i ryzyko

2.1. Wyzwanie

2.2. Szansa

2.3. Zagrożenie

2.4. Ryzyko

2.5. Konkluzje

3. Ogólna dynamika wpływu wewnętrznych procesów społecznych, politycznych i ekonomicznych na bezpieczeństwo RP

3.1. Projekcja czynników ze sfery społecznej państwa wpływających na bezpieczeństwo RP

3.2. Projekcja czynników politycznych wpływających na bezpieczeństwo RP

3.3. Projekcja czynników ekonomicznych wpływających na bezpieczeństwo RP

3.4. Konkluzje

4. Wyzwania i szanse dla bezpieczeństwa narodowego RP o charakterze wewnętrznym

4.1. Charakter i dynamika zjawisk i procesów społecznych wpływających na trwałość państwa

4.2. Charakter i dynamika zjawisk i procesów politycznych wpływających na trwałość państwa

4.3. Charakter i dynamika zjawisk i procesów ekonomicznych wpływających na trwałość państwa

4.3.1. Potencjał reprodukcyjny gospodarki narodowej

4.3.2. Przedsiębiorczość gospodarcza

4.3.3. Innowacyjność gospodarcza

4.3.4. Konkurencyjność gospodarki

4.3.5. Restrukturyzacja gospodarki

4.3.6. Wielkość i tempo zmian finansów publicznych

4.3.7. Inne zjawiska i procesy ekonomiczne

4.4. Konkluzje

5. Zagrożenia bezpieczeństwa narodowego RP, możliwa ich dynamika oraz ryzyko wystąpienia w wymiarze wewnętrznym

5.1. Charakter i dynamika zjawisk i procesów społecznych zagrażających stabilności wewnętrznej państwa

5.1.1. Bezpieczeństwo społeczne w Polsce w kontekście globalizacji

5.1.1.1. Bezrobocie

5.1.1.2. Ubóstwo

5.1.1.3. Edukacja

5.1.1.4. Korupcja

5.1.1.5. Demografia

5.1.2. Społeczne skutki procesów współczesnej gospodarki rynkowej

5.1.3. Wyzwania bezpieczeństwa narodowego w zakresie społecznym

5.2. Charakter i dynamika zjawisk i procesów politycznych zagrażających stabilności wewnętrznej państwa

5.3. Charakter i dynamika zjawisk i procesów ekonomicznych zagrażających stabilności wewnętrznej państwa

5.3.1. Zjawiska i sytuacje konfliktowe jako generatory zjawisk i procesów ekonomicznych zagrażających stabilności wewnętrznej bezpieczeństwa państwa

5.3.1.1. Potencjał reprodukcyjny gospodarki narodowej

5.3.1.2. Przedsiębiorczość gospodarcza

5.3.1.3. Innowacyjność gospodarcza

5.3.1.4. Konkurencyjność gospodarki

5.3.1.5. Restrukturyzacja gospodarki

5.3.1.6. Wielkość i tempo zmian finansów publicznych

5.3.1.7. Inne zjawiska i procesy ekonomiczne

5.3.2. Ogólne oceny, wnioski i propozycje zmiany charakteru zjawisk i procesów ekonomicznych zagrażających stabilności wewnętrznej państwa

5.4. Konkluzje

Zakończenie

Bibliografia

Wykaz skrótów

Wykaz tabel, rysunków, wykresów

Załącznik 1

Skutki braku właściwej polityki bezpieczeństwa Polski w okresie XVII?XXI w.

Informacje dodatkowe

Waga 0,75 kg