Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

70,25 

Symbol: 76-0614-3
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autorzy: Mariusz Nepelski

1 w magazynie

SKU: 76-0614-3 Kategoria:

Opis

Opis produktu:

Spis treści

Wstęp

1. Podstawy zarządzania kryzysowego – instrumentarium pojęciowe

1.1. Współczesne ujęcie bezpieczeństwa

1.2. Kryzys

1.3. Sytuacja kryzysowa

1.4. Zarządzanie kryzysowe

1.5. System zarządzania kryzysowego

2. Cywilnoprawne aspekty zarządzania kryzysowego

2.1. Własność

2.2. Posiadanie

2.3. Dzierżenie

2.4. Ograniczenia prawa własności i innych praw oraz wolności obywatelskich

2.5. Zobowiązanie

3. Fazy zarządzania kryzysowego

3.1. Zapobieganie

3.2. Przygotowanie

3.3. Reagowanie

3.4. Odbudowa

4. Zarządzanie ryzykiem w sytuacjach kryzysowych

4.1. Pojęcie ?ryzyko?

4.2. Proces zarządzania ryzykiem

5. Współdziałanie w zarządzaniu kryzysowym

6. Zagrożenia bezpieczeństwa powszechnego – klęski żywiołowe, katastrofy naturalne i techniczne

6.1. Pojęcie bezpieczeństwa powszechnego

6.2. Zasady zarządzania bezpieczeństwem (zasady zarządzania kryzysowego)

6.3. Zagrożenia charakterystyczne dla bezpieczeństwa powszechnego

7. Zagrożenia epidemiologiczne

7.1. Wielkie epidemie w historii ludzkości

7.2. Czynniki sprzyjające rozwojowi epidemii

7.3. Środki biologiczne

7.4. Działalność administracji publicznej w obliczu zagrożeń epidemiologicznych

8. Zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego – protesty społeczne

8.1. Zabezpieczenie zgromadzenia publicznego

8.2. Zadania Policji podczas zabezpieczenia zgromadzenia publicznego

8.3. Zadania Policji podczas zbiegowiska (tzw. nielegalnego zgromadzenia)

8.4. Zadania Policji podczas nielegalnego blokowania dróg

8.5. Zadania Policji podczas odblokowania obiektów

8.6. Zadania Policji podczas zabezpieczenia imprezy masowej

8.7. Organizacja dowodzenia działaniami Policji

9. Procedury reagowania w sytuacjach kryzysowych – ujęcie policyjne

9.1. Protesty społeczne – blokada dróg

9.2. Procedura reagowania kryzysowego – protesty społeczne

– blokada obszarów kolejowych i ruchu kolejowego

9.3. Protesty społeczne – blokada szlaku wodnego (sytuacja 1)

9.4. Protesty społeczne – blokada szlaku wodnego (sytuacja 2)

9.5. Protesty społeczne – okupacja i blokada obiektów

9.6. Zagrożenie atakiem terrorystycznym

9.7. Akt terrorystyczny – podłożenie ładunku wybuchowego

9.8. Akt terrorystyczny – podłożenie ładunku wybuchowego z zastosowaniem materiału promieniotwórczego

9.9. Akt terrorystyczny – podłożenie ładunku wybuchowego z zastosowaniem środka mikrobiologicznego

9.10. Akt terrorystyczny – podłożenie ładunku wybuchowego z zastosowaniem środka chemicznego

9.11. Akt terrorystyczny – uprowadzenie środka transportu w komunikacji lotniczej

9.12. Akt terrorystyczny – uprowadzenie środka transportu w komunikacji lądowej

9.13. Akt terrorystyczny – uprowadzenie środka transportu w komunikacji wodnej

9.14. Akt terrorystyczny – zajęcie obiektu, w tym również z przetrzymywaniem zakładników

9.15. Akt terrorystyczny – uprowadzenie zakładników

9.16. Niewypały i niewybuchy

9.17. Powódź

9.18. Pożar

9.19. Intensywne opady atmosferyczne

9.20. Katastrofa budowlana

9.21. Uwolnienie niebezpiecznych substancji chemicznych

9.22. Awaria systemów energetycznych dotycząca dostaw

9.23. Choroby zakaźne

9.24. Bunt w zakładzie karnym, ucieczka z zakładu karnego

9.25. Akt terrorystyczny – zagrożenie atakiem terrorystycznym z powietrza typu ?Renegade?

10. Wybrane aspekty psychologii i komunikacji społecznej

10.1. Psychologiczne aspekty podejmowania decyzji

10.2. Stres w sytuacjach ratowniczych

10.3. Wykorzystanie komunikacji w sytuacjach kryzysowych

11. Obieg informacji i współpraca z mediami

12. Łączność i teleinformatyka w zarządzaniu kryzysowym

13. Zabezpieczenie medyczne

14. Elementy logistyki w zarządzaniu kryzysowym

14.1. Pojęcie logistyki

14.2. Zadania z zakresu logistyki

14.3. Zarządzanie działaniami logistycznymi

15. Sanitarne aspekty działań w sytuacjach kryzysowych

15.1. Zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej

15.2. Dekontaminacja

15.3. Postępowanie ze zwłokami ludzkim

15.4. Postępowanie ze zwłokami zwierząt – utylizacja

16. Organizacje pozarządowe działające w obszarze zarządzania kryzysowego

17. Mechanizm wspólnotowy

18. Świadczenia osobiste i rzeczowe

19. Metodyka ćwiczeń

20. Narodowy program ochrony infrastruktury krytycznej

20.1. Podstawowy zakres definicyjny

20.2. Zakres Programu

20.3. Cele Programu

20.4. Zasady Programu

20.5. Identyfikacja infrastruktury krytycznej

20.6. Ochrona infrastruktury krytycznej

20.7. Zapewnienie bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej

20.8. Ćwiczenia z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej

20.9. Charakterystyka systemów infrastruktury krytycznej

Zakończenie

Bibliografia

Informacje dodatkowe

Waga 0,75 kg