Bezpieczeństwo dokumentów publicznych. Wybrane problemy (ebook)

42,00 

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
pod redakcją Marka Fałdowskiego (ORCID 0000-0002-1861-0523)

Opis

Format: B5
Liczba stron: 192
Miejsce i rok wydania: Szczytno 2020
Data wydania: 26.02.2020
e-ISBN 978-83-7462-721-4
EAN: 9788374627207

************************************

SPIS TREŚCI

Wstęp

 

Mirosława Hellich
Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych
Act of 22 November 2018 on public documents

 

Karol Pachnik
Bezpieczeństwo i wiarygodność dokumentów, a badanie ich prawdziwości w procesie cywilnym
Security and reliability of documents, and examination of their authenticity in a civil trial

 

Anna Kalisz
Zarzut obrazy przepisu prawa materialnego typizującego przestępstwo fałszerstwa materialnego
A charge of an offence against a provision of substantive law typifying physical counterfeiting

 

Agnieszka Choromańska
Dowodowe wykorzystanie dokumentu prywatnego w postępowaniu karnym
Use of a private document as evidence in criminal proceedings

 

Agnieszka Sadło-Nowak
Fałsz materialny — rozważania ogólne
Physical counterfeiting — general considerations

 

Dorota Mocarska, Anna Świerczewska-Gąsiorowska
Dokument jako przedmiot przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów. Komentarz orzeczniczy
A document as an object of crimes against the authenticity of documents. Judicial comment

 

Ewa Siedlecka
Rodzaje i zakres analiz wykonywanych w pracowni technicznych badań dokumentów Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji
Types and scope of analyses conducted in the technical laboratory of document examination at the Central Forensic Laboratory
of the Police

 

Marcin Nowak
Dokument, jego rola i znaczenie na podstawie aplikacji Evidence Sync
The document, its role and importance based on the Evidence Sync application

 

Monika Porwisz
Walor dowodowy dokumentów prywatnych w postępowaniu karnym
Evidence value of private documents in criminal proceedings

 

Robert Nesterowicz, Błażej Jewartowski
Problematyka dokumentów tzw. kolekcjonerskich w świetle przepisów ustawy o dokumentach publicznych z 22 listopada 2018 r.
The issue of so-called collector’s documents in the light of provisions of the Act of 22 November 2018 on public documents

 

Tomasz Dziedzic
Biometryczny podpis elektroniczny jako dodatkowe zabezpieczenie dokumentu
Biometric electronic signature as an additional feature to secure a document