Bezpieczeństwo Polski i Niemiec w obliczu pandemii COVID-19. Implikacje dla społeczeństwa i państwa (ebook)

74,00 

76-0920
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autorzy: Tomasz Łachacz, Aleksander Gowin, Jessica Dziedzic

Opis

Format: B5
Liczba stron: 228
Miejsce i rok wydania: Szczytno 2022
Oprawa: twarda
ISBN: 978-83-7462-814–3
e-ISBN: 978-83-7462-815–0

 

 

 

Wstęp

 

Część I. Polska w obliczu pandemii COVID-19
1. Skala, charakter i rozwój epidemii w Polsce
2. Działania podejmowane w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2
3. Implikacje pandemii COVID-19 dla społeczeństwa i bezpieczeństwa państwa — wybrane zagadnienia

 

Część II. Republika Federalna Niemiec w obliczu pandemii COVID-19
1. Skala, charakter i rozwój epidemii w Niemczech
2. Działania podejmowane w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2
3. Implikacje pandemii COVID-19 dla społeczeństwa i bezpieczeństwa państwa — wybrane zagadnienia

 

Część III. Pogranicze polsko-niemieckie
1. Charakterystyka obszaru pogranicza
2. Współpraca transgraniczna
3. Pandemia COVID-19 na pograniczu polsko-niemieckim
4. Konsekwencje pandemii dla mieszkańców terenów przygranicznych — wyniki badania sondażowego

 

Zakończenie
Bibliografia
Spis wykresów
Spis tabel i diagramów
Noty o autorach

Informacje dodatkowe

e-ISBN

978-83-7462-815–0