BEZPIECZEŃSTWO W INTERAKCJACH POLSKO-NIEMIECKICH

BEZPIECZEŃSTWO W INTERAKCJACH POLSKO-NIEMIECKICH

85,25 

76-0699
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autor: Tomasz Łachacz

44 w magazynie

SKU: 76-0699 Kategoria:

Opis

Format: B5
Liczba stron: 210
Miejsce i rok wydania: Szczytno 2021
Oprawa: twarda
ISBN: 978-83-7462-742-9
e-ISBN: 978-83-7462-743-6

ebook

 

Bernard Łukańko
Rozporządzenie (WE) nr 1082/2006 Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej
(EUWT) jako instrument transgranicznej współpracy władz regionalnych
i lokalnych

 

Tomasz Łachacz
Współpraca transgraniczna Polski i Republiki Federalnej Niemiec
w zakresie ratownictwa medycznego

 

Piotr Durajczyk
Bezpieczeństwo żeglugi śródlądowej na granicznym odcinku
Odrzańskiej Drogi Wodnej w kontekście różnic organizacji
i funkcjonowania administracji wodno-żeglugowej w Polsce
i Niemczech

 

Rafał Płocki
Ochrona danych osobowych w opinii obywateli Polski i Niemiec

 

Mateusz Dudziak
Współczesne formy przestępczości zorganizowanej w Polsce
i w Niemczech

 

Jessica Dziedzic
Community policing w Polsce i Niemczech

 

Rafał Jasikowski
Wykorzystanie elektronicznych map zagrożeń w służbie polskiej
i niemieckiej policji

 

Rafał Bałdyga
Wybrane działania chuligańskie z udziałem polskich i niemieckich
pseudokibiców w latach 2012–2018. Współczesne zagrożenie
dla bezpieczeństwa i porządku publicznego państwa oraz tendencje
zjawiska przestępczości stadionowej

 

Sylwester Zagulski
Młodzież a pola potencjalnych konfl iktów społecznych w Niemczech
i w Polsce — wybrane aspekty

 

Małgorzata Czabańska-Rosada, Beata Anna Orłowska
Konieczność podejmowania konkretnych działań projektowych
w celu zapewnienia bezpieczeństwa kulturowego na pograniczu
polsko-niemieckim — sakralne wielowyznaniowe
dziedzictwo kulturowe

 

Jakub Wieszczak
Bezpieczeństwo tożsamościowe pogranicza polsko-niemieckiego.

 

Analiza na przykładzie miejsc pamięci

 

Noty o autorach

Informacje dodatkowe

Waga 0.70 kg