Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych. Wydanie III uzupełnione i poszerzone

Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych. Wydanie III uzupełnione i poszerzone

80,25 

Symbol: 76-0901
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autorzy: Bernard Wiśniewski (redakcja naukowa)

26 w magazynie

SKU: 76-0656-1-1 Kategoria:

Opis

Opis produktu:

Format: B5

Oprawa: twarda

Liczba stron: 364

ISBN 978-83-7462-756-6
e-ISBN 978-83-7462-757-3

______________

(ebook)

 

1. POJĘCIE ORAZ TYPOLOGIE BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻEŃ
1.1. Współczesne rozumienie bezpieczeństwa
1.2. Główne typy bezpieczeństwa
1.3. Percepcja zagrożeń
1.4. Podział zagrożeń

 

2. KONCEPCJE ORAZ INDYKATORY BEZPIECZEŃSTWA
2.1. Integracyjne i dezintegracyjne podejścia do bezpieczeństwa
2.2. Diagnozowanie bezpieczeństwa
2.3. Prognozowanie bezpieczeństwa
2.4. Projektowanie bezpieczeństwa

 

3. TRANSFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA
3.1. Bezpieczeństwo w nauce o cywilizacji
3.2. Bezpieczeństwo w nauce o złożoności
3.3. Podstawy cybernetyczno-technologicznej wiedzy o bezpieczeństwie

 

4. BEZPIECZEŃSTWO A NAUKA
4.1. Miejsce bezpieczeństwa jako kategorii ogólnej w nauce
4.2. Bezpieczeństwo jako dyscyplina naukowa

 

5. ETYKA W BADANIACH NAUKOWYCH BEZPIECZEŃSTWA
5.1. Fundament etyki
5.2. Etyka społeczna a etyka indywidualna
5.3. Etyka jako nauka
5.4. Wolność nauki
5.5. Prawda w badaniach naukowych
5.6. Etyka naukowca

 

6. WŁAŚCIWOŚCI BADAŃ NAUKOWYCH BEZPIECZEŃSTWA
6.1. Cechy i funkcje badań bezpieczeństwa
6.2. Obiekt i przedmiot badań bezpieczeństwa
6.3. Poznanie bezpieczeństwa

 

7. METODY BADAŃ W NAUKACH O BEZPIECZEŃSTWIE
7.1. Zarys sytuacji problemowej
7.2. Metody badań
7.3. Stosowanie metod badawczych w naukach o bezpieczeństwie
7.4. Zarządzanie projektami badawczymi

 

8. EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA WOBEC TEORII I PRAKTYKI KSZTAŁCENIA
8.1. Pojęcie i obszar znaczeniowy edukacji dla bezpieczeństwa
8.2. Interdyscyplinarny charakter edukacji dla bezpieczeństwa
8.3. Kulturowo-społeczne uwarunkowania edukacji dla bezpieczeństwa

 

9. DYDAKTYKA EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA
9.1. Pojęcie, przedmiot i zadania dydaktyki edukacji dla bezpieczeństwa
9.2. Proces kształcenia i jego uwarunkowania
9.3. Teorie kształcenia w edukacji dla bezpieczeństwa
9.4. Formy kształcenia na zajęciach edukacji dla bezpieczeństwa
9.5. Metody nauczania na zajęciach z edukacji dla bezpieczeństwa

 

10. PISARSTWO NAUKOWE W BADANIACH BEZPIECZEŃSTWA
10.1. Zadania i zasady pisarstwa naukowego
10.2. Rodzaje pisarstwa naukowego
10.3. Język pracy naukowej
10.4. Zagadnienia terminologii naukowej
10.5. Styl pisarstwa naukowego
10.6. Struktura pracy naukowej
10.7. Gatunki stylu naukowego

 

11. ORGANIZACJA SPOTKAŃ NAUKOWYCH Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA
11.1. Potrzeba prezentowania wyników badań naukowych
11.2. Gremialne spotkania o charakterze naukowym
11.3. Kongresy, konferencje, sympozja — potrzeba czy konieczność?
11.4. Cel, temat przewodni, tytuł jako wskazania organizacyjne
11.5. Dylematy organizacyjne

Informacje dodatkowe

Waga 0.80 kg
ISBN

978-83-7462-756-6