Kierunki doskonalenia koncepcji zarządzania organizacją publiczną. Teoria i praktyka

28,00 

Symbol: 76-0618-1
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autorzy: Redakcja naukowa: Barbara Lubas, Dominik Hryszkiewicz, Małgorzata Borowik

70 w magazynie

SKU: 76-0618-1 Kategoria:

Opis

Opis produktu:

Format: B5

Oprawa: twarda

Stron: 284

===========================

Spis treści

Barbara Lubas, Dominik Hryszkiewicz, Małgorzata Borowik

Wstęp

Introduction

Informacje o autorach

Informations about authors

Część Pierwsza

Rola instytucji publicznych w zapewnieniu bezpieczeństwa ekonomicznego państwa

Zbigniew Klimiuk

Rozdział I.

Bezpieczeństwo ekonomiczne Polski na przykładzie działalności Banku Gospodarstwa Krajowego i jego roli w finansowaniu inwestycji w okresie międzywojennym (1918-1939)

Economic security of Poland as an example of the activity of Bank Gospodarstwa Krajowego and its role in finance investments in the interwar period (1918-1939)

Dariusz Ćwikowski

Rozdział II.

Rola kontroli skarbowej w zapewnieniu bezpieczeństwa finansów państwa w kontekście wzrostu przestępczości podatkowej w Polsce

The role of fiscal control in ensuring the safety of State finances in the context of the increase in the tax crime in Poland

Część druga

Finansowo-prawne aspekty funkcjonowania podmiotów publicznych

Artur Lis

Rozdział I

Od transformacji do europeizacji – zasady prawa administracyjnego

From the Transformation to the Europeanization – rules of the administrative law

Dorota Tokarska

Rozdział II

Rachunkowość zarządcza w administracji publicznej – wybrane aspekty

Management accounting in the public sector – selected aspects

Piotr Sołtyk

Rozdział III

Audyt wewnętrzny w ocenie systemu kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnego – wybrane zagadnienia

Internal audit in the assessment of the system of the managerial control in the local self-government unit – chosen issues

Piotr Modzelewski

Rozdział IV

Pomiar efektywności i interpretacja wyników w budżecie zadaniowym

Efficiency measurement and interpretation of results in activity-based budget

Halina Świeboda

Rozdział V

Zarządzanie ryzykiem jako system monitoringu poziomu mierników w budżecie zadaniowym

Risk management as measures monitoring system in performance budgeting

Część trzecia

Koncepcje i metody usprawnienia procesów zarządzania

Barbara Lubas

Rozdział I

Zarządzanie jakością w administracji publicznej

The Quality Management in public administration

Dominik Hryszkiewicz

Rozdział II

Rola interesariuszy w procesie projektowania strategii współczesnych organizacji

Role of stakeholders in the process of designing the strategy of contemporary organizations

Beata Piasny

Rozdział III

Doskonalenie organizacji publicznych na podstawie Wspólnej Metody Oceny (ang. Common Assessment Framework – CAF)

Improvement of public organizations on the basis of the Common Assessment Framework (CAF)

Część czwarta

Sprawność i efektywność zarządzania w administracji samorządowej

Anna Wasiluk

Rozdział I

Zaufanie a współpraca pomiędzy podmiotami gospodarczymi a instytucjami samorządowymi

The confidence but the cooperation between business entities and self?government institutions

Andrzej Daniluk

Rozdział II

Budowa zaufania do instytucji samorządowych w procesie poprawy ich funkcjonowania

Structure of trusting to local self-government institutions

in the process of the improvement in their functioning

Jacek Krysiak

Rozdział III

Kryteria doboru kandydatów do służby w Policji jako istotny czynnik w procesie rekrutacji – w świetle badań własnych

Selection criteria of Police Recruit Candidates as the crucial factor

in the Recruitment Process – in the light of own researches

Informacje dodatkowe

Waga 0,40 kg