KONCEPCJE ORAZ INDYKATORY BEZPIECZEŃSTWA (ebook)

5,00 

Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych. Wydanie III uzupełnione i poszerzone

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autor: Bernard Wiśniewski

Opis

2. KONCEPCJE ORAZ INDYKATORY BEZPIECZEŃSTWA
2.1. Integracyjne i dezintegracyjne podejścia do bezpieczeństwa
2.2. Diagnozowanie bezpieczeństwa
2.3. Prognozowanie bezpieczeństwa
2.4. Projektowanie bezpieczeństwa

Informacje dodatkowe

e-ISBN

978-83-7462-757-3