Korupcja w (prywatnym) sektorze gospodarczym. Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa (ebook)

20,49 

Symbol: 76-0421
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autor: Jacek Bil

Opis

Rok wydania: 2015

_______________

Spis treści

Wstęp

 

I. Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa w świetle korupcji gospodarczej

1.1. Definicja bezpieczeństwa państwa

1.2. Wpływ korupcji na stan bezpieczeństwa państwa

1.3. Poziom korupcji

1.4. Udział podmiotów sektora prywatnego w rynku gospodarczym państwa

 

II. Korupcja

2.1. Czym jest korupcja?

2.2. Korupcja gospodarcza

2.3. Obszary korupcji

2.4. Podmiot przestępstwa korupcji

 

III. Korupcja gospodarcza w świetle prawa międzynarodowego

3.1. Regulacja Organizacji Narodów Zjednoczonych

3.2. Regulacje europejskie

3.3. Korupcja gospodarcza w ustawodawstwie polskim

3.4. Regulacje korupcji gospodarczej w systemie prawnym wybranych państw europejskich

 

IV. Skala korupcji gospodarczej w Polsce

4.1. Dane na podstawie Mapy korupcji

4.2. Dane przekazane przez policję

4.3. Dane przekazane przez Prokuraturę Generalną

 

V. Studium przypadków

5.1. Prace budowlane

5.2. Usługi i dostawy

5.3. Usługi i dostawy (menadżerowie wyższego szczebla)

5.4. Inwestycje drogowe

5.5. Usługi wizualizacji

5.6. Obrót złomem

5.7. Konkursy audiotele

 

VI. Zapobieganie korupcji gospodarczej i jej zwalczanie

6.1. Strategie państwowe

6.2. Organizacje pożytku publicznego i organizacje pozarządowe

6.3. Edukacja

6.4. Kodeksy etyki, programy antykorupcyjne

6.5. Zwalczanie przestępczości korupcyjnej

 

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków, tabel i wykresów