Nielegalna imigracja. Przeciwdziałanie, aspekty instytucjonalne i prawne. Część II (ebook)

Nielegalna imigracja. Przeciwdziałanie, aspekty instytucjonalne i prawne. Część II (ebook)

42,68 

Symbol: 76-0657
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autorzy: Paweł Lubiewski

Opis

e-ISBN 978-83-7462-641-5

 

Opis produktu:

Spis treści

Rozdział 1. Przeciwdziałanie nielegalnej imigracji w Polsce

1.1. Ujęcie strategiczne

1.2. Instytucjonalny wymiar przeciwdziałania nielegalnej imigracji

1.3. Narzędzia zwalczania nielegalnej imigracji

Rozdział 2. Współpraca w zwalczaniu nielegalnej imigracji

2.1. Współpraca na obszarze Unii Europejskiej

2.2. Współpraca w wymiarze krajowym

2.3. Współpraca z państwami spoza Unii Europejskiej

Rozdział 3. Doświadczenia wybranych państw w zwalczaniu nielegalnej imigracji

3.1. Doświadczenia polskie

3.2. Doświadczenia Unii Europejskiej

3.3. Doświadczenia w innych państwach

Rozdział 4. Konkluzje

Bibliografia

Spis rysunków

Spis wykresów

Załączniki