Perspektywa kryminologiczna przestępstwa poplecznictwa (ebook)

Perspektywa kryminologiczna przestępstwa poplecznictwa (ebook)

13,00 

Przestępstwo poplecznictwa. Perspektywa normatywna i kryminologiczna
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autor: Ireneusz Bembas (ORCID 0000-0001-7624-2215)

Opis

Przestępstwo poplecznictwa. Perspektywa normatywna i kryminologiczna

 

Rozdział 5
Perspektywa kryminologiczna przestępstwa poplecznictwa
5.1. Kryminologia klasyczna
5.2. Kryminologia pozytywistyczna
5.2.1. Nurt biologiczny
5.2.2. Nurt psychologiczny
5.2.3. Nurt socjologiczny
5.2.4. Koncepcje ekologiczne nurtu socjologicznego
5.2.5. Koncepcja teorii anomii nurtu socjologicznego
5.2.6. Teoria konfliktu kultur
5.2.7. Teoria zróżnicowanych powiązań
5.2.8. Teoria uczenia się zachowań przestępczych
5.2.9. Teoria podkultur
5.2.10. Teoria zróżnicowanych możliwości
5.2.11. Teoria dryfu Davida Matzy
5.2.12. Teoria kontroli
5.3. Kryminologia antynaturalistyczna
5.3.1. Teoria naznaczania społecznego
5.3.2. Teoria konfliktu grupowego
5.3.3. Nurt fenomenologiczny
5.4. Kryminologia neoklasyczna
5.5. Środki masowego przekazu a przestępstwo poplecznictwa
5.6. Klasyfikacje poplecznictwa opierające się na kryteriach kryminologicznych
5.6.1. Klasyfikacje poplecznictwa ze względu na zachowanie poplecznicze
5.6.2. Klasyfikacja przyczyn poplecznictwa
5.6.3. Klasyfikacja przejawów przestępstwa poplecznictwa