Wybrane aspekty zwalczania terroryzmu (ebook)

19,64 

Symbol: 76-0651
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autorzy: Jarosław Radosław Truchan, Waldemar Zubrzycki, Kamila Włodarek-Podgórska

Opis

 

Wstęp

Rozdział I. Terroryzm – zarys zjawiska

1.1. Pojęcie terroryzmu

1.2. Typologia terroryzmu

1.3. Czynniki determinujące występowanie terroryzmu

1.4. Wybrane konsekwencje aktywności terrorystycznej dla bezpieczeństwa państwa

Rozdział II. Prawne uregulowania zwalczania terroryzmu

2.1. Międzynarodowe regulacje dotyczące zwalczania terroryzmu

2.2. Prawo europejskie a terroryzm

2.3. Walka z terroryzmem w polskim systemie prawnym

Rozdział III. Wybrane podmioty systemu ochrony antyterrorystycznej RP

3.1. Międzyresortowe inicjatywy

w zakresie zwalczania terroryzmu w Polsce

3.2. Podmioty resortu obrony narodowej

3.3. Podmioty resortu spraw wewnętrznych

3.4. Służby specjalne

3.5. Inne podmioty systemu bezpieczeństwa

Rozdział IV. Jednostki specjalne jako formacje wyspecjalizowane w zwalczaniu terroryzmu

4.1. Pojęcie, forma i kierunki rozwoju działań specjalnych

4.2. Charakterystyka najważniejszych jednostek specjalnych na świecie

4.3. Wybrane jednostki specjalne w Europie

4.4. Polskie jednostki specjalne

Zakończenie

Bibliografia

Wykaz rycin, tabel i wykresów