Rozdział 3. Główne procesy kontrolingu i audytu w jednostkach Policji w sferze bezpieczeństwa finansów publicznych (ebook)

Rozdział 3. Główne procesy kontrolingu i audytu w jednostkach Policji w sferze bezpieczeństwa finansów publicznych (ebook)

21,00 

System zarządzania bezpieczeństwem finansów publicznych w Policji. Przegląd elementów systemu stojących na straży bezpieczeństwa finansów publicznych w Policji

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autor: Ferdynand Skiba

Opis

ROZDZIAŁ 3
Główne procesy kontrolingu i audytu w jednostkach Policji w sferze bezpieczeństwa finansów publicznych
3.1. Funkcje kontroli zarządczej w Policji w kształtowaniu bezpieczeństwa finansów publicznych
3.2. Zakres i standardy kontroli zarządczej w jednostkach Policji
3.3. Wytyczne do samooceny kontroli zarządczej w jednostkach Policji
3.4. Obszary i formy audytu w jednostkach budżetowych i w Policji
3.5. Dyscyplina finansów publicznych i przyjęty system nadzoru nad gospodarowaniem środkami publicznymi w jednostkach organizacyjnych Policji

Informacje dodatkowe

e-ISBN

978-83-7462-801-3