Rozdział 3. Wynagradzanie szkód doznanych przez funkcjonariuszy Policji w związku z ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego (ebook)

Rozdział 3. Wynagradzanie szkód doznanych przez funkcjonariuszy Policji w związku z ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego (ebook)

15,00 

Wynagradzanie szkód wyrządzonych w związku z działaniami Policji w ramach ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autor: Mieczysław Goettel

Opis

Rozdział 3
Wynagradzanie szkód doznanych przez funkcjonariuszy Policji w związku z ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego
3.1. Uwagi wprowadzające
3.2. Świadczenia przewidziane w ustawie wypadkowej
3.3. Świadczenia przewidziane w ustawie emerytalnej
3.4. Wynagradzanie szkód na zasadach ogólnych
3.5. Przypadki zbiegu odpowiedzialności w ramach dochodzenia roszczeń uzupełniających na zasadach ogólnych
3.6. Roszczenia regresowe Skarbu Państwa

Informacje dodatkowe

e-ISBN

978-83-7462-803–7