Wspólnota samorządowa wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń społecznych. Studium przypadku gminy miejskiej Szczytno (ebook)

41,16 

Symbol: 76-0654

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Autorzy: Tomasz Łachacz

Opis

Opis produktu:

Wstęp

Rozdział I. Wspólnota samorządowa

1. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego

2. Szczytno – rys historyczny

3. Potencjał społeczno-gospodarczy gminy

4. Wyzwanie czy już zagrożenie?

Rozdział II. Bezrobocie – zagrożenie społeczne

1. Pojęcie, rodzaje i przyczyny zjawiska

2. Geneza i cechy charakterystyczne bezrobocia w Polsce

3. Problem braku pracy w Szczytnie

4. Bezrobocie jako źrodło zagrożeń

Rozdział III. Ubóstwo – zagrożenie wielowymiarowe

1. Istota, rodzaje i przyczyny zjawiska

2. Obraz biedy w Polsce

3. Zagrożeni ubóstwem w Szczytnie

4. Skutki ubóstwa

Rozdział IV. Wyzwania społeczne w wymiarze lokalnym

1. Problematyka mieszkaniowa

2. Patologie społeczne

3. Bezpieczeństwo jako potrzeba społeczności lokalnej

Zakończenie

Bibliografia

Spis wykresów

Spis tabel