Rozdział II. Aktywność pedagogiczna funkcjonariuszy Policji w świetle regulacji prawnych (ebook)

Rozdział II. Aktywność pedagogiczna funkcjonariuszy Policji w świetle regulacji prawnych (ebook)

8,54 

Opis

O Policję bliższą ludziom. Inspiracje pedagogiczne w służbie funkcjonariuszy

Autorzy: Anna Zellma, Edward Wiszowaty

Opis produktu:
Rozdział II. Aktywność pedagogiczna funkcjonariuszy Policji w świetle regulacji prawnych1. Działalność prewencyjna

2. Czynności interwencyjne

3. Zaangażowanie na rzecz profilaktyki społecznej i w sytuacjach kryzysowych w szkołach

4. Współpraca z rodziną i instytucjami oświatowo?wychowawczymi