Rozdział VII. Dokumentowanie (ebook)

8,00 

Środki przymusu bezpośredniego. Tom I. Wspólna regulacja

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autor: Ireneusz Kobus

Opis

Rozdział VII. Dokumentowanie
1. Wprowadzenie do rozdziału
2. Dokumentacja i jej elementy
2.1. Zasady dokumentowania
2.2. Zawartość notatek
2.3. Koncepcja zachowania
3. Uprawnieni
3.1. ZP, SdN, MOW, PID
3.2. SW
3.3. OOM i „inni”
4. Dowódcy pododdziałów zwartych
4.1. Zagadnienia wspólne
4.2. Poszczególne formacje
4.3. Zestawienie wariantów dokumentowania
5. Podsumowanie rozdziału
7. Tabele
Tabela nr VII/1. Notatki — porównanie
Tabela nr VII/2. Dokumentowanie — uprawniony
Tabela nr VII/3. Dokumentowanie — dowódcy pododdziałów zwartych
Tabela nr VII/4. Dokumentowanie — zestawienie końcowe

 

Informacje dodatkowe

e-ISBN

978-83-7462-760-3