Współczesne bezpieczeństwo wewnętrzne RP w świetle nowych zagrożeń – wybrane problemy (ebook)

26,04 

Symbol: 76-0678
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autorzy: pod redakcją naukową: Waldemara Zubrzyckiego, Andrzeja Warmińskiego, Tomasza Safjańskiego

Opis

Opis produktu:

Liczba stron: 228

Format: B5

Oprawa: miękka

===============

Spis treści

Wstęp

ROZDZIAŁ 1 Działalność terrorystyczna w Polsce w aspekcie wewnętrznych zagrożeń

ROZDZIAŁ 2 Przestępczość zorganizowana i transgraniczna aktualnym zagrożeniem bezpieczeństwa państwa – struktury, determinanty, tendencje oraz prognozy i kierunki rozwoju

ROZDZIAŁ 3 Zagrożenia ekonomiczne bezpieczeństwa Polski ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości podatkowej

ROZDZIAŁ 4 Korupcja w państwie demokratycznym

ROZDZIAŁ 5 Wyzwania i zagrożenia dla funkcjonowania państwa wynikające z przestępstwa łapownictwa

ROZDZIAŁ 6 Czynniki warunkujące rozwój przestępczości narkotykowej w Polsce

ROZDZIAŁ 7 Prawne aspekty zwalczania przestępczości narkotykowej w Polsce

ROZDZIAŁ 8 Przestępczość marihuanowa w Polsce – zagrożenie czy mit?

ROZDZIAŁ 9 Wybrane zjawiska patologii społecznej w aspekcie zagrożeń bezpieczeństwa jednostki i społeczeństwa

ROZDZIAŁ 10 Reformy procedury karnej zagrożeniem dla ewolucji prawa i funkcjonowania organów wymiaru sprawiedliwości?! -refleksje na gruncie ostatnich nowelizacji procesu karnego

ROZDZIAŁ 11 Bezpieczeństwo życia człowieka w świetle założeń Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020

ROZDZIAŁ 12 Realizacja przez Policję ustawowych zadań w zakresie standardów ochrony danych adresowych pokrzywdzonego i świadka

ROZDZIAŁ 13 Czynności operacyjno-rozpoznawcze Policji a prawo do prywatności

ROZDZIAŁ 14 Metodyka typowania zagrożeń oraz szacowanie ryzyka ich występowania

ROZDZIAŁ 15 Rola międzynarodowej współpracy policyjnej w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa na przykładzie Polski

Zakończenie

Bibliografia