Społeczna odpowiedzialność i zarządzanie marketingowe jako instrumenty rozwoju bezpieczeństwa kraju

105,25 

Symbol: 76-0904
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autor: Marian Mroziewski

27 w magazynie

SKU: 76-0904 Kategoria:

Opis

Opis produktu:

Format: B5

Liczba stron: 460

ISBN 978-83-7462-764-1
e-ISBN 978-83-7462-765-8

=============

ebook

 

Wprowadzenie
1. Przesłanki doktrynalne i prorozwojowe włączenia społecznej odpowiedzialności i zarządzania marketingowego do systemu
bezpieczeństwa kraju
1.1. Społeczna odpowiedzialność jako współczesny czynnik rozwoju kraju
1.2. Podstawy teoretyczne i empiryczne adaptacji społecznej odpowiedzialności na rzecz rozwoju bezpieczeństwa kraju
1.3. Rola i miejsce społecznej odpowiedzialności i zarządzania marketingowego w normatywnej koncepcji rozwoju podmiotowej
kultury bezpieczeństwa i systemu bezpieczeństwa kraju
2. Rozwój społecznej odpowiedzialności jako implikacja wzrostu zagrożeń dla bezpieczeństwa liberalnych państw
2.1. Bariery rozwojowe okresu leseferyzmu i neoliberalizmu jako przesłanki społecznej odpowiedzialności
2.2. Instytucjonalizacja społecznej odpowiedzialności na rzecz bezpieczeństwa i rozwoju liberalnych społeczeństw
2.3. Instrumentalizacja reguł społecznej odpowiedzialności w polityce rozwoju i bezpieczeństwa Unii Europejskiej
2.4. Społeczna odpowiedzialność i zrównoważony rozwój jako elementy bezpieczeństwa interesariuszy organizacji
3. Społeczna odpowiedzialność a syntaktyczne bezpieczeństwo społeczne kraju
3.1. Sfery odpowiedzialności współczesnego państwa wobec obywateli
3.2. Instytucjonalna struktura społecznej odpowiedzialności i bezpieczeństwa kraju
3.3. Aspekty syntaktycznego bezpieczeństwa społecznego kraju w kulturze narodu polskiego
3.4. Idee community justice i community policing jako elementy syntaktycznego bezpieczeństwa społecznego kraju
4. Współczesne zarządzanie marketingowe społecznie odpowiedzialne jako implikacja syntaktycznego bezpieczeństwa społecznego kraju
4.1. Bezpieczeństwo interesariuszy jako przesłanka rozwoju teorii i praktyki zarządzania marketingowego społecznie odpowiedzialnego
4.2. Instrumenty zarządzania marketingowego w aspekcie syntaktycznego bezpieczeństwa społecznego kraju
4.3. Komunikacja marketingowa jako czynnik syntaktycznej kultury bezpieczeństwa kraju
4.4. Funkcje zarządzania marketingowego usługami
publicznymi w kształtowaniu syntaktycznego bezpieczeństwa społecznego kraju
5. Analiza zarządzania marketingowego w Policji z perspektywy syntaktycznego bezpieczeństwa społecznego kraju
5.1. Formalny zakres działania Policji w sektorach bezpieczeństwa kraju
5.2. Dominujące formy zarządzania marketingowego społecznie odpowiedzialnego w Policji
5.3. Skutki zarządzania marketingowego w Policji w aspekcie syntaktycznego bezpieczeństwa społecznego kraju
6. Normy społecznej odpowiedzialności i partnerskiej kultury community policing płaszczyznami innowacji w sektorach
bezpieczeństwa kraju
6.1. Kultura community policing jako element syntaktycznej kultury bezpieczeństwa kraju
6.2. Postulowane kierunki modyfi kowania postaw policjantów na rzecz rozwoju i ochrony dobra wspólnego
6.3. Kierunki innowacji instytucjonalnych i interwencji publicznych w Policji i organizacjach władzy publicznej w celu
redukowania słabych stron syntaktycznego bezpieczeństwa społecznego kraju
Podsumowanie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków

Informacje dodatkowe

Waga 0,85 kg
ISBN

978-83-7462-764-1