Zarządzanie instytucjami publicznymi i prywatnymi w kontekście niepewności, zagrożeń, kryzysów i ryzyka

Zarządzanie instytucjami publicznymi i prywatnymi w kontekście niepewności, zagrożeń, kryzysów i ryzyka

55,25 

Symbol: 76-0637-2
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autorzy: red. nauk. J. Prońko, B. Wiśniewski

4 w magazynie

SKU: 76-0637-2 Kategoria:

Opis

Opis produktu:

Format: B5

Liczba stron: 376

Oprawa: twarda

=============

Spis treści

Bernard Wiśniewski, Jarosław Prońko

Wstęp

Jerzy Kozioł

Kultura bezpieczeństwa

Monika Wojakowska

Wpływ kompetencji menedżerskich na jakość zarządzania bezpieczeństwem

Tadeusz Szmidtka

Podejmowanie decyzji w zarządzaniu kryzysowym

Dorota Słowik

Istota ryzyka i jego podstawowe metody pomiaru

Piotr Misztal

Wybrane aspekty zarządzania ryzykiem w sektorze publicznym

Małgorzata Garstka

Analiza ryzyka występującego w jednostkach samorządu terytorialnego

Urszula Świerczyńska-Kaczor

Zarządzanie ryzykiem w projektach filmowych finansowanych w formie crowdfundingu

Lidia Owczarek, Agata Gumieniak

Rola powiatu w obszarze zarządzania kryzysowego

Patryk Pokwicki

Policyjne pododdziały zwarte w zarządzaniu kryzysowym

Mariusz Nepelski, Dominik Hryszkiewicz

Zarządzanie kryzysowe w aglomeracjach – szczególne ujęcie problemu

Monika Siwek

Poczucie bezpieczeństwa a zaufanie społeczne do funkcjonariuszy publicznych

Izabela Wierzbicka

Wybrane problemy zarządzania kryzysowego w aspekcie klęsk ekologicznych związanych z zanieczyszczeniem powietrza w Polsce

Joanna Grzela

Współpraca krajów nordyckich w zakresie ochrony ludności przed zagrożeniami niemilitarnymi

Tomasz Zwęgliński

Globalny wymiar koordynacji ochrony ludności i pomocy humanitarnej

Wojciech Jobda

Współpraca cywilno-wojskowa w kształtowaniu bezpieczeństwa państwa

Tomasz Smal, Anna Dorobisz

Prawne aspekty zarządzania współpracą transgraniczną w ratownictwie medycznym

Jerzy Zamojski

Wsparcie normalizacyjne dla organizacji publicznych i prywatnych z całego świata w świetle prac Komitetu Technicznego ISO TC 292 “Security and resilience”

Barbara Zbroińska

Otoczenie instytucjonalne w funkcji zapewnienia bezpieczeństwa finansowego państwa

Rafał Bielawski

Bezpieczeństwo finansowe gminy w perspektywie metacybernetycznej koncepcji controllingu

Bernard Wiśniewski, Monika Szyłkowska

Stany nadzwyczajne i zarządzanie kryzysowe w cyberprzestrzeni

Marcin Walczak

Bezpieczeństwo elektronicznych transakcji płatniczych z punktu widzenia jednostki

Artur Woźny

Miejsce inspektora służb bhp w systemie zarządzania kryzysowego

Rafał Kochańczyk

Zarządzanie kryzysowe wyzwaniem dla policyjnej logistyki

Robert Gwardyński, Barbara Kaczmarczyk

Badania zarządzania kryzysowego – stan obecny i perspektywy

Bernard Wiśniewski, Jarosław Prońko

Zakończenie

Informacje dodatkowe

Waga 0.70 kg