Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych. Wydanie II uzupełnione i uaktualnione (ebook)

Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych. Wydanie II uzupełnione i uaktualnione (ebook)

52,50 

Symbol: 76-0656 -1
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Redakcja naukowa: Bernard Wiśniewski

SKU: 76-0656 -1 Kategorie: ,

Opis

Opis produktu:

Format: B5

Oprawa: twarda

Liczba stron: 320

______________

WSTĘP

 

Rozdział 1. POJĘCIE ORAZ TYPOLOGIE BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻEŃ


1.1. Współczesne rozumienie bezpieczeństwa

1.2. Główne typy bezpieczeństwa

1.3. Percepcja zagrożeń

1.4. Podział zagrożeń

 

ROZDZIAŁ 2. KONCEPCJE ORAZ INDYKATORY BEZPIECZEŃSTWA

2.1. Integracyjne i dezintegracyjne podejścia do bezpieczeństwa

2.2. Diagnozowanie bezpieczeństwa

2.3. Prognozowanie bezpieczeństwa

2.4. Projektowanie bezpieczeństwa

 

ROZDZIAŁ 3. TRANSFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA

3.1. Bezpieczeństwo w nauce o cywilizacji

3.2. Bezpieczeństwo w nauce o złożoności

3.3. Podstawy cybernetyczno-technologicznej wiedzy o bezpieczeństwie

 

ROZDZIAŁ 4. BEZPIECZEŃSTWO A NAUKA

4.1. Miejsce bezpieczeństwa jako kategorii ogólnej w nauce

4.2. Bezpieczeństwo jako dyscyplina naukowa

 

ROZDZIAŁ 5. ETYKA W BADANIACH NAUKOWYCH BEZPIECZEŃSTWA

5.1. Fundament etyki

5.2. Etyka społeczna a etyka indywidualna

5.3. Etyka jako nauka

5.4. Wolność nauki

5.5. Prawda w badaniach naukowych

5.6. Etyka naukowca

 

ROZDZIAŁ 6. WŁAŚCIWOŚCI BADAŃ NAUKOWYCH BEZPIECZEŃSTWA

6.1. Cechy i funkcje badań bezpieczeństwa

6.2. Obiekt i przedmiot badań bezpieczeństwa

6.3. Poznanie bezpieczeństwa

 

ROZDZIAŁ 7. METODY BADAŃ W NAUKACH O BEZPIECZEŃSTWIE

7.1. Zarys sytuacji problemowej

7.2. Metody badań

7.3. Stosowanie metod badawczych w naukach o bezpieczeństwie

 

ROZDZIAŁ 8. EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA WOBEC TEORII I PRAKTYKI KSZTAŁCENIA

8.1. Pojęcie i obszar znaczeniowy edukacji dla bezpieczeństwa

8.2. Interdyscyplinarny charakter edukacji dla bezpieczeństwa

8.3. Kulturowo-społeczne uwarunkowania edukacji dla bezpieczeństwa

ROZDZIAŁ 9. DYDAKTYKA EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA

9.1. Pojęcie, przedmiot i zadania dydaktyki edukacji dla bezpieczeństwa

9.2. Proces kształcenia i jego uwarunkowania

9.3. Teorie kształcenia w edukacji dla bezpieczeństwa

9.4. Formy kształcenia na zajęciach edukacji dla bezpieczeństwa

9.5. Metody nauczania na zajęciach z edukacji dla bezpieczeństwa

 

ROZDZIAŁ 10. PISARSTWO NAUKOWE W BADANIACH BEZPIECZEŃSTWA

10.1. Zadania i zasady pisarstwa naukowego

10.2. Rodzaje pisarstwa naukowego

10.3. Język pracy naukowej

10.4. Zagadnienia terminologii naukowej

10.5. Styl pisarstwa naukowego

10.6. Struktura pracy naukowej

10.7. Gatunki stylu naukowego

 

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA