Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych (ebook)

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych (ebook)

45,50 

Symbol: 76-0614
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autor: Mariusz Nepelski

Opis

Wstęp

 

1. Podstawy zarządzania kryzysowego – instrumentarium pojęciowe
1.1. Współczesne ujęcie bezpieczeństwa
1.2. Kryzys
1.3. Sytuacja kryzysowa
1.4. Zarządzanie kryzysowe
1.5. System zarządzania kryzysowego

 

2. Cywilnoprawne aspekty zarządzania kryzysowego
2.1. Własność
2.2. Posiadanie
2.3. Dzierżenie
2.4. Ograniczenia prawa własności i innych praw oraz wolności obywatelskich
2.5. Zobowiązanie
3. Fazy zarządzania kryzysowego
3.1. Zapobieganie
3.2. Przygotowanie
3.3. Reagowanie
3.4. Odbudowa

 

4. Zarządzanie ryzykiem w sytuacjach kryzysowych

4.1. Pojęcie ,,ryzyko”
4.2. Proces zarządzania ryzykiem

 

5. Współdziałanie w zarządzaniu kryzysowym


6. Zagrożenia bezpieczeństwa powszechnego – klęski żywiołowe, katastrofy naturalne i techniczne
6.1. Pojęcie bezpieczeństwa powszechnego
6.2. Zasady zarządzania bezpieczeństwem (zasady zarządzania kryzysowego)
6.3. Zagrożenia charakterystyczne dla bezpieczeństwa powszechnego

 

7. Zagrożenia epidemiologiczne
7.1. Wielkie epidemie w historii ludzkości
7.2. Czynniki sprzyjające rozwojowi epidemii
7.3. Środki biologiczne
7.4. Działalność administracji publicznej w obliczu zagrożeń epidemiologicznych

 

8. Zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego – protesty społeczne
8.1. Zabezpieczenie zgromadzenia publicznego
8.2. Zadania Policji podczas zabezpieczenia zgromadzenia publicznego
8.3. Zadania Policji podczas zbiegowiska (tzw. nielegalnego zgromadzenia)
8.4. Zadania Policji podczas nielegalnego blokowania dróg
8.5. Zadania Policji podczas odblokowania obiektów
8.6. Zadania Policji podczas zabezpieczenia imprezy masowej
8.7. Organizacja dowodzenia działaniami Policji

 

9. Procedury reagowania w sytuacjach kryzysowych – ujęcie policyjne
9.1. Protesty społeczne – blokada dróg
9.2. Procedura reagowania kryzysowego – protesty społeczne – blokada obszarów kolejowych i ruchu kolejowego
9.3. Protesty społeczne – blokada szlaku wodnego (sytuacja 1)
9.4. Protesty społeczne – blokada szlaku wodnego (sytuacja 2)
9.5. Protesty społeczne – okupacja i blokada obiektów
9.6. Zagrożenie atakiem terrorystycznym
9.7. Akt terrorystyczny – podłożenie ładunku wybuchowego
9.8. Akt terrorystyczny – podłożenie ładunku wybuchowego z zastosowaniem materiału promieniotwórczego
9.9. Akt terrorystyczny – podłożenie ładunku wybuchowego z zastosowaniem środka mikrobiologicznego
9.10. Akt terrorystyczny – podłożenie ładunku wybuchowego z zastosowaniem środka chemicznego
9.11. Akt terrorystyczny – uprowadzenie środka transportu w komunikacji lotniczej
9.12. Akt terrorystyczny – uprowadzenie środka transportu w komunikacji lądowej
9.13. Akt terrorystyczny – uprowadzenie środka transportu w komunikacji wodnej
9.14. Akt terrorystyczny – zajęcie obiektu, w tym również z przetrzymywaniem zakładników
9.15. Akt terrorystyczny – uprowadzenie zakładników
9.16. Niewypały i niewybuchy
9.17. Powódź
9.18. Pożar
9.19. Intensywne opady atmosferyczne
9.20. Katastrofa budowlana
9.21. Uwolnienie niebezpiecznych substancji chemicznych
9.22. Awaria systemów energetycznych dotycząca dostaw
9.23. Choroby zakaźne
9.24. Bunt w zakładzie karnym, ucieczka z zakładu karnego
9.25. Akt terrorystyczny – zagrożenie atakiem terrorystycznym z powietrza typu ,,Renegade”

 

10. Wybrane aspekty psychologii i komunikacji społecznej
10.1. Psychologiczne aspekty podejmowania decyzji
10.2. Stres w sytuacjach ratowniczych
10.3. Wykorzystanie komunikacji w sytuacjach kryzysowych

11. Obieg informacji i współpraca z mediami
12. Łączność i teleinformatyka w zarządzaniu kryzysowym
13. Zabezpieczenie medyczne

 

14. Elementy logistyki w zarządzaniu kryzysowym
14.1. Pojęcie logistyki
14.2. Zadania z zakresu logistyki
14.3. Zarządzanie działaniami logistycznymi

 

15. Sanitarne aspekty działań w sytuacjach kryzysowych
15.1. Zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej
15.2. Dekontaminacja
15.3. Postępowanie ze zwłokami ludzkim
15.4. Postępowanie ze zwłokami zwierząt – utylizacja

16. Organizacje pozarządowe działające w obszarze zarządzania kryzysowego

17. Mechanizm wspólnotowy

18. Świadczenia osobiste i rzeczowe

19. Metodyka ćwiczeń

 

20. Narodowy program ochrony infrastruktury krytycznej
20.1. Podstawowy zakres definicyjny
20.2. Zakres Programu
20.3. Cele Programu
20.4. Zasady Programu
20.5. Identyfikacja infrastruktury krytycznej
20.6. Ochrona infrastruktury krytycznej
20.7. Zapewnienie bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej
20.8. Ćwiczenia z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej
20.9. Charakterystyka systemów infrastruktury krytycznej

 

Zakończenie

Bibliografia