ETYKA ZAWODOWA POLICJANTA WE WSPÓŁCZESNEJ KULTURZE SŁUŻBY PAŃSTWA DEMOKRATYCZNEGO. Wydanie II poprawione i uzupełnione

55,25 

76-0685-1

Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Autor: Marek Fałdowski

6 w magazynie

SKU: 76-0685-1 Kategorie: ,

Opis

Liczba stron: 486

Format: B5

Oprawa: miękka

===============

 

(ebook)

 

SPIS TREŚCI

 

Wprowadzenie

 

Rozdział 1. Demokratyczne państwo prawa jako determinanta fundamentalnych wartości leżących u podstaw etosu służby

 

1.1. Istota demokratycznego państwa prawa
1.2. Aksjologiczne podstawy demokratycznego państwa prawa
1.3. Godność i prawa człowieka jako fundament etosu służby
Podsumowanie

 

Rozdział 2. Zasady etyki zawodowej policjanta jako przejaw profesjonalizacji służby

 

2.1. Historyczne uwarunkowania etosu służby policjanta
2.2. Międzynarodowy kontekst etosu służby
2.3. Znaczenie zasad etyki zawodowej
Podsumowanie

 

Rozdział 3. Etyka zawodowa policjanta i jej współczesne egzemplifikacje w służbie

 

3.1. Charakterystyka badanej zbiorowości
3.2. Wizerunek etyczny policjanta
3.3. Relacje policjant–przełożony, policjant–obywatel
3.4. Podstawowe wartości służby a użycie broni palnej i środków przymusu bezpośredniego
3.5. Zasady etyki zawodowej policjanta a bezpieczeństwo służby
Podsumowanie

 

Rozdział 4. System kształcenia funkcjonariuszy Policji w kontekście zasad etyki zawodowej policjanta

 

4.1. Szkoły w policyjnym systemie kształcenia
4.2. Zasady etyki zawodowej w programach kształcenia policjantów
Podsumowanie

 

Rozdział 5. W kierunku modelu etycznej formacji funkcjonariuszy Policji

 

5.1. Świadomość etyczna w systemie kształcenia funkcjonariuszy Policji
5.2. Diagnoza policyjnego systemu kształcenia w oparciu o etos służby
5.3. Szkolnictwo policyjne w kształtowaniu postaw etycznych funkcjonariuszy
Podsumowanie

 

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów
Aneks

 

Informacje dodatkowe

Waga 0,80 kg